Вартість навчання

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2022 році для отримання освітнього ступеня бакалавра (для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня Бакалавра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»)27 50016 000
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу»)29 50016 000
061 «Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю») 32 300-
071 «Облік і оподаткування»26 50016 000
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»26 50016 000
073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент»28 50016 000
073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент персоналу»28 50016 000
075 «Маркетинг»28 50016 000
076 «Підприємництво та торгівля» (освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)28 50016 000
076 «Підприємництво та торгівля» (освітня програма «Цифрові бізнес-технології в підприємництві»)28 50016 000
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародна економіка»)29 50016 000

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2022 році для отримання освітнього ступеня магістр
(для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня Магістра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»)33 80022 800
061 «Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю») 33 800-
071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит») 33 80022 800
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»33 80022 800
073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування») 33 80022 800
073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент персоналу»)33 80022 800
075 «Маркетинг»33 80022 800
076 «Підприємництво та торгівля» (освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)33 80022 800
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програмая «Міжнародна економіка»)33 80022 800