Символіка

ГЕРБ

Навчально-наукового інституту економіки і управління Національного університету харчових технологій


Наприкінці ХІІІ–XIV ст. герби проникли в усі сфери життя суспільства. Водночас розвивалася і геральдика як мистецтво творення гербів. Поступово вона трансформувалась в окрему галузь історичного знання. У XVIII ст. сформовано закони теоретичної геральдики. Їх дотримуються і нині при укладенні нових гербів.

У зв’язку зі створенням у структурі Національного університету харчових технологій Навчально-наукового інституту економіки і управління (ННІ ЕіУ), виникла необхідність створити герб, який би відображав усю сутність інституту.

Герб розташований на щиті, як символі захисту, слави та перемоги. Щит герба – “німецький” неподільний, колір щита – пурпур фіолетовий. Пурпур у геральдиці символізує благочестя, гідність та шляхетність, щедрість, верховне панування.

На щиті зображено золотий модернізований кадуцей на фоні пурпуру та золотого обрамлення щита. Кадуцей – загальноприйнятий символ приналежності до економічних спеціальностей, вказує на фаховість підготовки в нашому інституті. Це – золотий жезл, обвитий двома зміями, вигляд якого на гербі має подвійне значення: з одного боку – він зображений як розгорнута крона дерева (що символізує знання, мудрість, довговічність, продуктивність, результативність), з іншого – як розгорнуті крила (які є втіленням польоту думки, свободи, духовності, сили волі, прагнення до незвіданого та великого натхнення), поміж яких розташована розкрита книга. Кадуцей – це знак миру і захисту, наділений здатністю примиряти, і, разом з тим, – достатку й гострого розуму; також він символізує принцип універсального руху. Дві змії на ньому, направлені головами догори, означають постійну еволюцію, розвиток і вдосконалення, інтерпретуються як два взаємно обумовлених процеси еволюційного розвитку матеріальних форм і душ. Симетричне розміщення змій і крил на гербі слугує символом рівноваги і гармонії. Книга з давніх-давен вважається символом знань, розвитку, просвіти, всеосяжності та універсальності. Золото в геральдиці символізує могутність, багатство, знатність, а також віру, справедливість та милосердя.

Над щитом на гербі зображено перо – давній символ розумової праці, освіченості, жаги до знань, а також золотими літерами виведено абревіатуру Національного університету харчових технологій – «НУХТ», як ознаку приналежності ННІ ЕіУ до Alma Mater. Щит у його нижній частині опоясує стрічка з написом золотими цифрами «1931», що символізує рік заснування економічного факультету, економічної школи, рік започаткування підготовки фахівців економічних спеціальностей у нашому університеті. Під щитом золотими літерами виведено назву інституту: ”ННІ економіки і управління”. Мова написів на гербі – українська.

Сам герб по колу увінчаний лавром зеленого кольору, який завжди символізував перемогу, досконалість, повний тріумф над власними слабкостями і над суперником; а зелений колір – надію, радість, достаток, свободу та здоров’я.

Отже, герб Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ позначає фахову спрямованість інституту, як науково-освітньої ланки, яка готує висококваліфікованих фахівців за економічними спеціальностями.

ГІМН ІНСТИТУТУ ЕіУЕіУ – це наш інститут, Найміцніша родина. Всі дороги Лиш до нього ведуть І у НУХТі – незламна ми сила.

Тисячі гарячих сердець Інститут наш єднає, Кожен з нас тут важливий гравець, І в майбутнє ми шлях прокладаєм.

Ми всі щасливі й горді, що навчаємось тут, А в очах світло променем горить. Подивись, навкруг тебе обертається світ, ЕіУ – це життя, а не мить...ЕіУ

Відкривай науку в собі, Щоб сміливо зростати. З ЕіУ прекрасні всі дні, Будеш їх все життя пам’ятати.

Ми всі щасливі й горді, що навчаємось тут, А в очах світло променем горить. Подивись, навкруг тебе обертається світ, ЕіУ – це життя, а не мить...ЕіУ

Став мету і досягай В нашій дружній родині. Не розлучні ми так і знай З ЕіУ ми навіки єдині.

Ми всі щасливі й горді, що навчаємось тут, А в очах світло променем горить. Подивись, навкруг тебе обертається світ, ЕіУ – це життя, а не мить...ЕіУ