Історія

Історія Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ

Ніхто не може збагнути історію без звернення до тих довгих періодів, котрі постійно згадуються порівняно з коротким періодом нашого короткого життя. П’ять років – це багато, двадцять – це горизонт, п’ятдесят – це давнина. (Сер Уїнстон Леонард Спенсер-Черчілль)

У перекладі з грецької мови «економіка» означає «домогосподарство». Коли в домі затишно й тепло, то й життя в ньому буде багатшим – і у духовному, і в матеріальному вимірах. Закони облаштування дому у кожен час різні, одначе спільними серед них є згуртованість, творчість, любов до своєї справи, невсипуща праця на благо Батьківщини.

Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій було утворено рішенням Вченої ради університету від 3 березня 2016 р. на базі факультету економіки і управління підприємством і факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності. Інститут продовжує і поглиблює славетні традиції факультетів, на основі яких його було започатковано..

Витоки історії Інституту сягають 1931 р., який у ті далекі часи був інженерно-економічним факультетом Київського інституту цукрової промисловості. Деканом факультету став доцент О. Ф. Трухачов, заступником – П.Т. Ситник. Тоді до складу факультету входили кафедра економіки харчової промисловості, яка готувала інженерів-економістів для цукрової промисловості, та кафедра марксизму-ленінізму.

Доцент Трухачов О.Ф. – перший декан інженерно-економічного факультету Київського інституту цукрової промисловості

Протягом усього періоду існування факультету його очолювало сузір’я знаменитих науковців, які не лише поєднували наукову і педагогічну діяльність, а й працювали над удосконаленням організації навчального процесу та намагалися створити атмосферу вимогливості та взаєморозуміння на факультеті серед викладачів та студентів. Світилами факультету були декани – кандидати економічних наук, доценти О.Ф. Трухачов, С.І. Підгаєць, М.М. Христенко, В.В. Білявський, Н.В. Воїнова, І.Ф. Бебко, П.І. Шпакович, П.В. Гирявець, Ю.М. Жовніров, доктор економічних наук, професор Т.Л. Мостенська. Своєю наполегливістю та науковими здобутками ця славетна когорта крок за кроком підіймалася до сучасних підходів модернізації, сприяла впровадженню передових ідей та зарубіжного досвіду.

1932 р. ознаменував собою перший випуск інженерів-економістів, коли спеціалізовану освіту отримали 32 студенти. А вже у 1933 р. закладається фундамент чотирьох випускових кафедр, підвалинами яких були три нові кафедри, що розпочали роботу у цьому ж році – організації та проектування виробництва (завідувач – М. З. Хелемський), планування та обліку (завідувач – М. В. Птуха), конкретної економіки (завідувач – С. І. Підгаєць).

Aкадемік Птуха М.В. – видатний вчений-економіст у галузі статистики й демографії

Кафедри, які входили до факультету, мають давню історію. З перших днів свого заснування і до сьогодні вони ведуть плідну наукову діяльність і продовжують найкращі традиції економічної школи НУХТу. Так, кафедра економічної теорії розпочала свою роботу в 1930 р., маркетингу – в 1934 р. Науковцями великого масштабу, які у різний час стояли біля витоків діяльності кафедр факультету, були знамениті вчені-економісти М.В. Птуха, А.Й. Корчинський, В.М. Рибачук, Н.В. Воїнова.

Професор Корчинський А.Й. – видатний вчений-економіст
Рибачук В.М. – видатний вчений-економіст

Протягом перших 5-ти років факультет підготував 122 висококваліфікованих інженерів-економістів. Надзвичайно складними і трагічними були 30-ті роки, коли на долю народу випало тяжке випробування – страшні репресії і голод. У таких умовах у 1933-1934 навчальному році факультет інституту готував інженерів-економістів цукрової та крохмально-паточної промисловості. Архівні документи свідчать, що професори М.В. Птуха, Б. Б. Ландо й Г. Г. Оганівський були звинувачені у буржуазному націоналізмі та звільнені з роботи. Проте саме в цьому трагічному навчальному році за високі показники факультет отримав перехідний червоний прапор Сталінської РНК.

Студенти перед екзаменом, червень 1934 року

Випускники інженери-економісти, 15 червня 1934 р.

Не менш складним для інституту були роки Великої Вітчизняної війни. Багато викладачів та студентів пішли на фронт. Після перемоги до стін інституту вони вже повернулися учасниками війни та продовжили навчання, а після його закінчення залишилися тут працювати. Так, факультет відкрив для себе такі імена учасників війни: І. Ф. Бебко, В. М. Рибачук, С. О. Кошелюк, П. Ф. Ігнатов, З. Ф. Саніна, П. І. Шпакович, З. М. Пантелєєва, Б. Д. Кузнецов, В. В. Бєлявський, Г. М. Бєлов, М. М. Христенко, Г. П. Жеребкін, Б. Ф. Нелюбов, П. П. Малицький та ін.

У важкі післявоєнні роки інститут продовжував свою роботу попри всі труднощі. У 1944 р. набрано першу групу студентів на економічний факультет чисельністю 10 осіб. Очолювали факультет у ті нелегкі часи кандидати економічних наук, доценти С. І. Підгаєць (1944-1949). та Х. М. Максимович (1949-1955), заступником декана стала С. І. Злобинська. Із 1955 по 1959 рр. факультетом керував науковець з великої літери та учасник Великої Вітчизняної війни доцент В. В. Белявський. Студенти факультету не лише навчалися, а й активно допомагали сільському господарству країни. У 1959 р. у КТІХП залишаються лише дві групи, оскільки у другій половині 1958 р. студенти факультету були переведені до Одеського інституту холодильної промисловості.

Випускники-економісти 1944 року

Проводи студентів на підкорення цілини

Доцент Підгаєць С.І. – декан економічного факультету 1944-1949 рр.
Доцент Белявський В.В. – декан економічного факультету 1955-1959 рр.

Подальша робота науковців дедалі сильніше сприяє становленню факультету та інституту в цілому. У різний час інститут підносили на вершину наукового знання різні вчені. Деканом у той час (1960-1967 рр.) була к.е.н., доцент Н. В. Воїнова. Науковець зробила значний внесок у розбудову інженерно-економічного факультету, який відновив свою самостійну роботу лише з 1968 року. Визначний внесок у розвиток факультету зробили вчені, які у різний час були його очільниками, зокрема, слід віддати шану к.е.н., доц. І. Ф. Бебку (1968-1973), к.е.н., доц. П. І. Шпаковичу (1973-1980).

Доцент Воїнова Н.В. – декан факультету 1960-1967 рр.
Доцент Бебко І.Ф. – декан факультету 1968-1973 рр.
Доцент Шпакович П.І. – декан факультету 1973-1980 рр.

У 1965 р. у КТІХП відновлено кваліфікацію інженера-економіста. Тоді набрали одну групу студентів, які навчались на факультеті технології бродильних виробництв. У 1974 р. відбувається реорганізація факультету. Його перейменовано на факультет економіки, автоматизації та управління. З 1980 р. по 1995 р. деканом факультету стає к.е.н., доц. П. В. Гирявець. Заступником декана – Ю.М. Жовніров. У 1980 р. факультет знову було перейменовано на інженерно-економічний. Із цього року на факультеті починає проводитися підготовка інженерів-економістів окремо для харчової та м’ясо-молочної промисловості. У цей час до складу факультету входять такі кафедри: організації і планування харчової промисловості; організації і планування м’ясо-молочної промисловості; економіки і управління харчової та м’ясо-молочної промисловості; обчислювальної техніки та прикладної математики. За 10 років факультет випустив 650 фахівців. Із 1988 р. розпочато підготовку інженерів-економістів за спеціальністю «Економіка та управління в галузях АПК».

Доцент Гирявець П.В. – декан факультету 1980-1995 рр.
Заняття в економічному кабінеті
Засідання у гуртожитку №3

Робота наукової конференції, 1984 р.

На вечорі інженерно-економічного факультету

З метою підтримання кафедрами факультету зв’язків із промисловістю, створені філії кафедр на Київській кондитерській фабриці ім. К. Маркса; Київському хлібзаводі № 10; Київському міськмолзаводі № 2, КБЗН «Росинка». Тут проводились практичні заняття, виробничі практики. У навчальному процесі використовували розроблені кафедрами виробничі ситуації та ділові ігри «Цукор», «План», «Хліб», «Пивоптимум», «Молочні продукти». Вводяться нові дисципліни – внутрішньовиробниче планування і госпрозрахунок, комерційна діяльність підприємств, управління економікою.

Викладачі кафедр факультету надавали допомогу у підготовці національних кадрів та спеціалістів для харчової промисловості країн, що розвивалися. Так, доц. О. С. Вовченко, доц. Ю. М. Жовнір працювали у Республіці Куба, доц. В. Г. Пасічний – в Алжирі, доц. П. С. Сапун – Республіці Конго. Науковці провели велику роботу з підготовки національних кадрів для вищої школи та спеціалістів для харчової промисловості. Під науковим керівництвом доцента кафедри маркетингу О.С. Вовченко у 1988 р. захистила кандидатську дисертацію кубинська аспірантка Марія Сонія Флейтас Тріана. Викладачі кафедр проходили наукове стажування за програмою «Кохран» в університетах США (О.Ф. Шаповал, О.В. Пантелєєва, О.Г. Фадєєва, І.М. Ткаченко, Л.І. Уварова), підвищували свою кваліфікацію у французьких (П.С. Сапун) і китайських (І.М. Задірака) університетах.

Із 1995 р. по 1998 р. деканом факультету був к. е. н., доц. Ю. М. Жовніров. У 1995 р. факультет перейменовано на факультет економіки і менеджменту. До його складу входили кафедри, які займалися підготовкою та випуском спеціалістів економічного профілю, а саме: економічної теорії, маркетингу, обліку і аудиту, менеджменту, економіки і права та кафедра іноземних мов.

Перебудова економіки України, перехід до ринкових відносин вимагали підготовки фахівців із нових спеціальностей і в 1994-1995 н. р. було розпочато підготовку бакалаврів зі спеціальностей «Менеджмент у виробничій сфері», «Облік і аудит», у 1995-1996 н.р. – зі спеціальності «Економіка підприємства», а з 1997-1998 н.р. – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Маркетинг», «Економіка і право», «Фінанси».

У 1998 р. відбувся перший набір до магістратури

З 1999 р. по 2011 р. факультет очолювала професор Т. Л. Мостенська. Заступниками декана у різні роки по заочній формі навчання були: Г. Ф. Ємцева, О. І. Драган, С. Д. Беседа, О. Ю. Межинська; по денній формі навчання – О. Ф. Шаповал, І. П. Мосіюк, С. В. Баглюк, Т. А. Репіч; із виховної роботи – Л.В. Момот, О.О. Шеремет, Л.І. Куниця. До складу факультету економіки і менеджменту входило 6 кафедр: кафедра економіки і права, кафедра менеджменту, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кафедра економічної теорії та політології, кафедра іноземних мов, кафедра іноземних мов загальної підготовки.

Професор Мостенська Т.Л. – декан факультету економіки і менеджменту 1999-2011 рр.

У 2011 р. Т.Л. Мостенська була призначена на посаду проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності. Підготовка фахівців на факультеті здійснювалась на денній та заочній формах навчання. На факультеті можна було здобувати другу вищу освіту на базі ОКР «спеціаліст».

Наприкінці 2003-2004 н. р. факультет економіки і менеджменту було розділено на два факультети – обліку, фінансів та підприємницької діяльності та економіки і менеджменту. Це було зроблено згідно з наказом ректора НУХТ № 103 «Про створення факультету Обліку, фінансів та підприємницької діяльності» від 10 червня 2004 р. шляхом поділу факультету економіки і менеджменту на два: обліку, фінансів та підприємницької діяльності та економіки і менеджменту.

З моменту створення факультету ОФПД і до часу створення навчально-наукового Інституту економіки і управління (2016 р.) його беззмінним деканом був кандидат економічних наук, доцент О.О. Шеремет. Із 2004 р. по 2013 р. заступником декана з навчальної роботи працювала доцент О.Ф. Шаповал, потім – старший викладач О.І. Тимченко, заступниками декана по заочній формі навчання – спочатку ст. викл. С.Д. Бесєда, а з 2005 р. – ст.викл. О.В. Овдій, заступниками декана з виховної роботи – О.Г. Данькевич, О.І. Тимченко, Л.М. Соломчук.

Доцент Шеремет О.О. – декан факультету обліку, фінансів та підприємницьої діяльності НУХТ 2004-2016 рр.

До складу факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності спочатку входили три випускові кафедри: обліку і аудиту (завідувач – професор Чернелевський Л.М.), фінансів (завідувач – професор Дем’яненко М.Я., а з 2005 р. – професор Говорушко Т.А.), маркетингу (завідувач – професор Сологуб О.П.). У 2012 р. шляхом виділення з кафедри маркетингу на факультеті було створено кафедру управління персоналом та економіки праці (завідувачем призначено професора Драган О.І.). Тоді ж до складу факультету ввійшли ще дві кафедри – економічної теорії (завідувач – доцент Салатюк Н.М.) і ділової іноземної мови та міжнародної комунікації (завідувач – доцент Чередніченко Г.А.).

Професор Говорушко Т.А. – завідувач кафедри фінансів 2005-2015 рр.

На той час обидва факультети були найбільшими в університеті.

У 2006 р. на факультеті ОФПД було розпочато підготовку студентів за напрямом «Товарознавство та торговельне підприємництво», у 2007 р. – за напрямом «Управління персоналом та економіка праці», а у 2013 р. – за напрямом «Реклама і зв’язки з громадськістю».

Слід зазначити, що великий вклад у розширення переліку напрямів підготовки і спеціальностей факультету, їх ліцензування і акредитацію здійснила завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор О.П. Сологуб.

Одне з найважливіших питань діяльності факультету – підготовка наукових кадрів. У цей період на кафедрах факультету ОФПД ведеться підготовка аспірантів і докторантів за спеціальностями 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Завідувач кафедри маркетингу, професор О.П. Сологуб, завідувач кафедри фінансів, професор Т.А. Говорушко, завідувач кафедри управління персоналом та економіка праці, професор О.І. Драган та професор кафедри фінансів В.П. Мартиненко є членами спеціалізованої вченої ради НУХТ Д 26.058.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями факультету.

У цей період викладачами та співробітниками факультету активно ведеться захист докторських та кандидатських дисертацій, написання та видання монографій, підручників, навчальних посібники з грифом МОН, курсів лекцій.

За відмінне навчання та активну участь у громадському житті кращим студентам факультету призначались іменні стипендії: стипендія Президента України, стипендія Верховної ради, стипендія Кабінету міністрів. Рішенням Вченої ради для студентів факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності у 2010 р. запроваджені іменні стипендії провідних вчених-економістів університету: стипендія імені завідувача кафедри організації і планування харчової промисловості, д.е.н., професора В.М. Рибачука; стипендія імені завідувача кафедри організації і планування харчової промисловості, д.е.н., професора А.Й. Корчинського; стипендія імені академіка М.В. Птухи.

На факультеті плідно працювала студентська рада, яка здійснювала управління студентським колективом, допомагала деканату в організації виховної роботи і забезпечував цікаве і гармонійне життя студентів.

Студенти факультету жили повнокровним життям, крім навчання, брали активну участь у позааудиторній роботі й різноманітних виховних заходах. На факультеті функціонували студентські творчі колективи художньої самодіяльності, проводились конкурси, загальнофакультетські свята, що стали традицією.

Навчально-виховний процесс на факультеті ОФПД забезпечували протягом 2004-2016 рр. 115 викладачів та 19 осіб навчально-допоміжного персоналу. Серед викладачів: 15 професорів, докторів наук; 65 доцентів, кандидатів наук. Викладачі з вченими ступенями і званнями становили 81 відсоток.

У цей період факультет готував бакалаврів за 5 напрямами: 6.030303 «Реклама і зв’язки з громадськістю»,6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,6.030507 «Маркетинг»,6.030508 «Фінанси і кредит»,6.030509 «Облік і аудит»,6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», а також спеціалістів і магістрів за 7 спеціальностями: 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг», 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»,8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»,8.03051005 «Організація оптової та роздрібної торгівлі».

Деканом факультету економіки і менеджменту у жовтні 2011 р. став кандидат педагогічних наук, доцент Дичковський Степан Іванович. Заступниками декана працювали: Т.А. Репіч (по 2013 р.), Г.Ф. Ємцева, О.Ю. Межинська-Бруй, Н.Я. Слободян (із 2013 р.).

У навчальному процесі брали участь близько 100 викладачів, серед яких – 20 докторів наук, 40 кандидатів наук, 26 старших викладачів.

У рамках виконання міжнародного проекту «PRORES», кафедри факультету співпрацювали з вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами. Серед них – Вільнюський університет (Литва); Університет м. Щецин (Польща); Московський державний університет харчових виробництв (РФ); Інститут світової економіки України; Інститут економіки та прогнозування НАН України; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Інститут держави і права НАН України; Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ДВНЗ «Київський національний економічний університет» ім. В. Гетьмана; Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний авіаційний університет; Національний університет біоресурсів та природокористування України; ВГО «Союз виробників харчової промисловості України»; Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор»; асоціації «Укроліяпром» та «Укрмолпром»; відкриті акціонерні товариства «Київмлин», «Київхліб», «Київський завод шампанських вин «Столичний», «Фармак», ПАТ «Оболонь», ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».

У 2015 р. факультет економіки і менеджменту було перейменовано на факультет економіки і управління підприємством. Деканом факультету обрано к.е.н., доц. Слободян Н.Я. На 2015-2016 н.р. до складу факультету входили шість кафедр, п'ять з яких – випускові: менеджменту, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної економіки, прикладної економіки, інноваційної діяльності та політології, соціології і права.

За час існування факультетів було підготовлено багато висококваліфікованих фахівців, які працюють у харчовій промисловості, обіймають провідні посади, очолюють підприємства, обрані народними депутатами України.

Рішенням Вченої ради університету від 3 березня 2016 р. на базі факультету економіки і управління підприємством та факультету обліку, фінансів і підприємницької діяльності було утворено Навчально-науковий інститут економіки та управління НУХТ. Директором Інституту став доцент, кандидат економічних наук Шеремет Олег Олексійович. Першим заступником доцент, кандидат економічних наук - Слободян Наталія Ярославівна.

До складу Інституту ввійшли кафедри: економіки і права, економічної теорії, маркетингу, менеджменту та адміністрування, міжнародної економіки, обліку і аудиту, управління персоналом та економіки праці, фінансів, ділової іноземної мови та міжнародної комунікації.

Інститут продовжує і поглиблює славетні традиції факультетів, на основі яких його було започатковано.

Сьогодення Інституту – це справжнє сузір’я науковців, що створюють високий професійний імідж нашого навчального закладу, своїми високими здобутками сприяють зростанню його авторитету та впровадженню передових ідей зарубіжного досвіду.

Аналізуючи становлення та розвиток факультетів, а згодом Інституту, його здобутки, маємо відзначити, що запорукою успіху є його традиції та люди, інтелігентні, компетентні та відповідальні.