Англомовне навчання

Запрошуємо до навчання на англомовні проекти!

Навчання англійською мовою за спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Менеджмент», «Міжнародна економіка».

Шановні абітурієнти!


Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій запрошує Вас до навчання на англомовних проектах за сучасними, престижними, затребуваними роботодавцями, високооплачуваними спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Менеджмент», «Міжнародна економіка»..

Навчання буде проводитися англійською мовою з першого курсу в малочисельних групах. У студентів є можливість паралельно з дипломом Національного університету харчових технологій спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Менеджмент», «Міжнародна економіка» отримати диплом одного з університетів країн Європейського союзу, США, Канади.

Шановні друзі! Скористайтеся унікальною можливістю отримати престижну, високоплачувану, затребувану роботодавцями, висококонкурентну на ринку праці професію!

Welcome to English-studying projects!


Training on «Finance, Banking and Insurance», «Management», «International Economy», «Business Economics».


Dear students!


The Educational and Scientific Institute of Economics and Management invites you to take part in English-language projects on modern, prestigious, commercially successful, well-paid specialties as «Finance, Banking and Insurance», «Management», «International Economy», «Business Economics».

Training will start from the first year in English in small groups. Students will have the opportunity to get a diploma of the European Union, The USA, and Canada university along with a diploma of the National University of Food Technologies in «Finance, Banking and Insurance», «Management», «International Economy», «Business Economics».

Dear friends! Take advantage of a unique opportunity to get a modern, prestigious, commercially successful, well-paid in the labor marker highly competitive profession!