Спеціальності
Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій здійснює навчання студентів за такими спеціальностями та освітніми програмами:

  • 051 «Економіка» освітні програми «Економіка підприємства», «Економіка та правове забезпечення бізнесу»
  • 061 «Журналістика» освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»
  • 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит»
  • 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
  • 073 «Менеджмент» освітні програми «Менеджмент», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент персоналу»
  • 075 «Маркетинг»
  • 076 «Підприємництво та торгівля» освітні програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Цифрові бізнес-технології в підприємництві»
  • 292 «Міжнародні економічні відносини» освітня програма «Міжнародна економіка».

Навчання в ННІ ЕіУ здійснюється за денною та заочно-дистанційною формами за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Національний університет харчових технологій готує висококваліфікованих фахівців економічного профілю вже понад 90 років.

Ми орієнтовані на підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими фаховими знаннями, мають безперервну комп’ютерну підготовку протягом всього періоду навчання та володіють іноземною мовою. Для забезпечення відповідності кваліфікації наших випусників потребам роботодавців у співпраці з ними розроблено сертифіковані програми формування сучасних бізнес компетенцій, які інтегровано у навчальні плани підготовки студентів усіх спеціальностей нашого інституту. Такі підходи до навчання забезпечують успішне працевлаштування випускників інституту економіки і управління (ЕіУ).

Студенти проходять практику та стажування на провідних підприємствах харчової промисловості, у банківських установах, страхових компаніях, рекламних та кадрових агенціях, торговельних компаніях, державних органах та установах. Високий рівень володіння іноземними мовами дає можливість зміцнювати та поглиблювати міжнародні зв’язки. Студенти та викладачі беруть участь у міжнародних конференціях, проходять стажування та підтримують професійні зв’язки з університетами США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Болгарії, набуваючи наукового досвіду та удосконалюючи знання з іноземних мов.

Усі охочі можуть отримати другий диплом одного з університетів Європейського Союзу.

Тож, якщо перед Вами стоїть питання куди піти навчатися в Києві за престижною економічною спеціальністю – обирайте Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ, один з кращих серед економічних шкіл України.

ЕіУ – це життя, а не мить!