Новини ЕІУ

Вступ у магістратуру в 2023 році: реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

Особливості проведення у 2023 році реєстрації вступників

для проходження

єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та

єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 

Реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти розпочинається 08 травня 2023 р. і закінчується 31 травня 2023 р.

Вступник у період з 08 до 31 травня 2023 р. має надіслати на офіційну електронну адресу відбіркової комісії Навчально-наукового інституту економіки і управління приймальної комісії НУХТ  nnieiu@gmail.com  скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка (у разі дистанційної реєстрації) (далі - анкета) (додаток 3);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році (додаток 4), виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають бути надіслані вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення ЄВІ/ЄФВВ вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної інформації або надання у процесі дистанційної реєстрації неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) необхідності створення особі для проходження вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

Повідомлення учасників про час і місце складання тестів до 16.06.2023 р.

Проведення тестування (за окремим графіком) 26.06 – 18.07.2023 р.

Оголошення результатів тестування (за окремим графіком) до 24.07.2023 р.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

 

За спеціальностями та освітніми програмами 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», 292 «Міжнародні економічні відносини» реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ також може здійснюватися безпосередньо в дирекції Навчально–наукового інституту економіки і управління.

Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "В", другий поверх, кімната В–203, телефон для довідок: (+38044) 287–90–31; e-mail: nnieiu@gmail.com

Увага! Реєстрація на ЄФВВ або ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!