ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+

ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ ЗА НАПРЯМОМ КА1: НАВЧАЛЬНА (АКАДЕМІЧНА) МОБІЛЬНІСТЬ 

У рамках Програми ЕС Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність – міжнародна кредитна мобільність для українських вищих навчальних закладів – відкриті можливості для співпраці з європейськими університетами задля організації взаємного обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом за проектами з міжнародної кредитної мобільності. Планується, що протягом 2015-2020 рр. Програмою Еразмус+ буде надано фінансування для реалізації 135 тис. грантів з кредитної мобільності. Процес подання та відбору проектів з кредитної мобільності за Програмою Еразмус+ є децентралізованим та є повною відповідальністю Національних агентств країн-членів Програми Еразмус+.

У Національному університеті харчових технологій нині реалізується проект академічної мобільності Еразмус + Project no. 2015-1-PLO1-KA107-016310 з Guangdong University of Foreign Studies (People’s Republic of China), Ningbo University (People’s Republic of China), Caucasus University (Georgia), Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia), National Technical University, Kharkiv Polytechnic Institute (Ukraine). Координатор – The University of Szczecin (Poland).

Стати учасниками цієї програми є можливість у студентів Навчально-наукового інституту економіки і управління спеціальностей «Маркетинг» і «Менеджмент» за бакалаврськими та магістерськими програмами. Даною можливістю вже користуються студенти ННІ ЕіУ, проходячи стажування у Щечинському університеті (Польща).

Навчання наших студентів у рамках даного проекту проходить на грантовій основі, з повним покриттям транспортних витрат, витрат на проживання та з отриманням щомісячної стипендії.

Проект триває до 2021 року.

Також у рамках проекту Еразмус + підписана угода про співпрацю Національного університету харчових технологій з Університетом економіки міста Вроцлав (Польща). Учасниками цієї програми є студенти ННІ ЕіУ спеціальності «Маркетинг».

ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ З КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Хто може організувати кредитну мобільність? Проект з міжнародної кредитної мобільності може бути організований вищими навчальними закладами з України та одним ВНЗ-партнером з країни-члена Програми Еразмус+

Для кого? Кредитна мобільність може організовуватись для студентів (бакалаврів (окрім 1-го курсу), магістрів, аспірантів), викладачів та працівників вищих навчальних закладів

У яких галузях знань? Навчання або викладання за кредитною мобільністю можливе у різних галузях знань

Довідково: 

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Україні

Якою може бути тривалість проектів з кредитної мобільності? Термін впровадження проектів може бути 16-24 місяці

Якою може бути тривалість кредитної мобільності для індивідуальних осіб?

Для студентів кредитна мобільність складає від 3 до 12 місяців для навчання та від 2 до 12 місяців для стажування (можливість стажування для студентів з країн-партнерів відкрита з 2016 року). Загальна тривалість кредитної мобільності для студентів не може перевищувати 12 місяців за цикл навчання незалежно від типу та тривалості мобільностей

Для викладачів та працівників навчального закладу мобільність може тривати від 5 днів до 2 місяців

Які кошти отримують українські учасники кредитної мобільності? Відповідно до умов Програми Еразмус+ сума визначається залежно від того, до якої групи відноситься країна, де здійснюватиметься мобільність (детальна інформація у Erasmus+ Programme Guide):

  • Стипендія для студентів-учасників кредитної мобільності складає 750-850 євро на місяць;
  • Добові для викладачів та працівників складають 100-160 євро на день

Рекомендовано повідомляти учасникам кредитної мобільності (студентам, викладачам та працівникам) про важливість збереження підтверджувальних документів про витрати (квитанції про оплату за готель, транспорт тощо), а також про необхідність отримання довідки у приймаючого закладу щодо сплати/стягнення податків (якщо таке було). 

Звертаємо увагу, що представникам вищих навчальних закладів необхідно фахово розумітись та надати роз’яснення учасникам кредитної мобільності щодо документації, відповідальності, прав і обов'язків, законодавчої бази академічної мобільності, питань оподаткування стипендій, оплат та коштів на перебування що передбачаються у межах їх участі у проектах з кредитної мобільності. Також обов'язково забезпечити автоматичне визнання кредитів після повернення стипендіата університетом в Україні. Якщо такого не відбувається, університет з країни-члена програми Еразмус+ має право вимагати від вищого навчального закладу повернення коштів витрачених на стипендіатів.

Більше інформації: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist.html

Для участі у конкурсі треба подати такі документи українською та англійською мовами:

  1. CV (EUROPASS)
  2. Мотиваційний лист, 1 стор. (Letter of Motivation)
  3. Сертифікат чи інший документ, що підтверджує рівень володіння англійською мовою (не нижче В2).