Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма: Менеджмент (бакалаврський рівень)
Освітня програма: Менеджмент організацій і адміністрування (магістерський рівень)

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Менеджмент – це мистецтво досягати цілей (Террі Гібсон)

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

Термін «менеджмент» походить від англійського «manage» – управляти, яке, своєю чергою, запозичило свій корінь від латинського «мanus» – рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно рухатися. І найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми.

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

Отже, якщо Ви маєте талант організатора, а Ваші активність та цілеспрямованість важко не помітити, то цілком можливо, що ваше покликання – професія менеджера. Здобути відповідний фах можна за освітніми програмами «Менеджмент» (бакалаврський рівень) та  «Менеджмент організацій і адміністрування» (магістерський рівень) у Навчально-науковому інституті економіки і управління НУХТ.

Менеджмент

Здобувачі цих освітніх програм Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ вивчають фахові дисципліни, перелік яких складено з урахуванням рекомендацій компаній-партнерів, аби максимально відповідати потребам роботодавців, та навчальних планів для менеджерів у провідних європейських університетах.

ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ МЕНЕДЖЕРІВ: На яких наші студенти РОЗВИВАЮТЬ:
 • Менеджмент
 • Організаційний дизайн
 • Тайм-менеджмент
 • Селф-менеджмент
 • Діловий етикет
 • Менеджмент персоналу
 • Комунікаційний менеджмент
 • Логістика
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Бізнес-аналіз підприємства
 • Прикладна економетрика
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Інвестиційний менеджмент
 • Економічні ризики та методи їх вимірювання і управління
 • Управління операційною діяльністю підприємств харчової промисловості
 • Стратегічний аналіз в управлінні
 • Стратегічний менеджмент
 • Європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності
 • Менеджмент організацій
 • Управління проектами
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Методи стратегічного дослідження та моделювання в організації
 • Публічне адміністрування
 • Корпоративне управління
 • Стратегічне управління конкурентними перевагами
 • Навики, що безпосередньо пов’язані з професією (hard skills), які вимагають роботодавці, та ВЧАТЬСЯ:
 • планувати та прогнозувати розвиток організацій
 • визначати поточні та стратегічні цілі
 • керувати своїм часом та часом своїх підлеглих
 • використовувати традиційні та інноваційні підходи в управлінні
 • виконувати різноманітні види контролю
 • застосовувати ефективні методи мотивування підлеглих
 • раціонально використовувати матеріальні і трудові ресурси організації
 • складати і ефективно реалізовувати плани
 • знати технології оптових продажів та логістичні процедури
 • організувати людей і націлювати їх на результат
 • управляти інноваціями та інвестиціями
 • знати основи проведення експортно-імпортних операцій
 • Універсальні навики (soft skills): публічних дебатів, ораторської майстерності. ділового етикету, організації ділових переговорів, тайм-менеджменту, створення мультимедійних презентацій, побудови персонального бренду, тімбілдингу на факультативах і в рамках окремих дисциплін

Переваги навчання за освітньою програмою «Менеджмент» Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ:

 • Можливість працювати та реалізовувати себе у найрізноманітніших сферах, адже менеджерів потребують торгові, туристичні, консалтингові організації, логістичні, інвестиційні та ІТ-компанії, рекрутингові та PR-агенції, біржі; державні та муніципальні організації, органи місцевого самоврядування, підприємства харчової та переробної промисловості, вітчизняні компанії та міжнародні корпорації; фірми, що працюють у сфері маркетингу та реклами, готельно-ресторанного бізнесу, фінансів і банківської справи, страхування, індустрії моди та розваг та багато інших.
 • Студенти ННІ ЕіУ мають можливість навчатися у європейських університетах за програмами обміну студентами та проектами з міжнародної кредитної мобільності.
 • Можливість вступу та навчання на місцях, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та контрактна форма навчання із гнучким графіком оплати (щорічно, щосеместрово, щомісячно). Батьки студентів-контрактників мають право на отримання податкової знижки – до 18% вартості, вказаної в контракті (гарантується чинним законодавством України).
 • Протягом усього періоду навчання випускова кафедра забезпечує участь своїх студентів у програмах стажувань, практик і проектних роботах від компаній-партнерів, а також у профільних заходах науково-дослідного характеру: конкурси, олімпіади, конференції всеукраїнського і міжнародного рівнів, кейс-чемпіонати.
 • Наші студенти застосовують отримані знання та здобувають практичні навички у професії через програми виробничих та переддипломних практик на передових підприємствах харчової промисловості та інших галузей економіки, логістичних компаніях, в організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, установах сфери послуг, структурах фінансового ринку, сфери торгівлі та багатьох інших.
 • Можливість часткової зайнятості (робота на неповний робочий день, позмінна, фріланс) наших студентів-менеджерів на денній формі навчання завдяки зручному графіку навчання.
 • Студентоцентрований підхід, що створює фундаментальні передумови для постійного самовдосконалення та професійного зростання випускників, високий рівень кваліфікації та професіоналізму викладачів, позитивний мікроклімат та творча атмосфера навчання.
 • У позанавчальний час студенти-менеджери ННІ ЕіУ – активні учасники заходів студентського самоврядування: творчих (студії акторської майстерності, вокалу, сучасної хореографії, інструментальної музики, збірна команда КВК і студентська «ЛІГА СМІХУ»), спортивних (секції спортивно-оздоровчого комплексу університету із різноманітних видів спорту), благодійних, відвідують актуальні мистецькі події столиці, влаштовують екскурсійні тури регіонами країни.
Менеджмент

Налагоджена дієва співпраця кафедри економіки праці та менеджменту з підприємствами України та науковими установами, які є базами практик для здобувачів, стажування для викладачів, проведення науково-практичних досліджень, сприяє забезпеченню успішного працевлаштування випускників кафедри, зокрема ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «Київхліб», ПрАТ «Київський маргариновий завод», ТОВ «Пивоварня Зіберта», ТДВ «Яготинський маслозавод», Філія ТДВ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат», ПрАТ «Карлсберг Україна», ТОВ «Пирятинський сирзавод», ТОВ «Лубенський молочний завод», ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», ПрАТ «Білоцерківський консервний завод», ПрАТ «Славутський пивоварний завод», ТОВ «Кондитерська фабрика «Меркурій», ТОВ «Брусилівський маслозавод», ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ПрАТ «Лантманнен Акса», ТОВ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН», ПП «Білоцерківська агропромислова група», ТОВ «Villa Milk», ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний», ТОВ «ТЕРРАФУД», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Орімі Україна», ПАТ ПБК «Радомишль», ПрАТ «Індар», ТОВ «Сільпо-ФУД» та інші.

У ННІ ЕіУ Ви можете навчатися на другому (магістерському) рівні вищої освіти за акредитованою освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»:

Освітня програма магістра передбачає формування менеджерів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи менеджменту і адміністрування, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Метою підготовки магістрів менеджменту за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» є підготовка фахівців здатних вирішувати задачі у сфері управління діяльністю організацій та їх підрозділів на засадах оволодіння системою загальних та професійних компетентностей; виховання професійної управлінської еліти зі сформованими лідерськими якостями, вмотивованої на результат, спроможної аналітично обґрунтовувати інноваційні управлінські рішення за невизначеності умов та вимог; стимулювання до особистісного зростання здобувачів за рахунок підвищення зацікавленості у набутті знань і вмінь, можливості створення індивідуальної освітньої траєкторії.

Унікальність освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» полягає у:

 • підготовці фахівців-управлінців для підприємств, установ та інституцій, здатних до розробки та реалізації комплексу заходів науково-методичного, соціально-економічного, інформаційно-комунікаційного та організаційного характеру, спрямованих на ефективне функціонування мікро та макросистем;
 • поглибленому опануванні сучасними управлінськими технологіями, спрямованими на досягнення балансу інтересів усіх категорій стейкхолдерів, задіяних у процесах реалізації завдань забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання, та загального забезпечення продовольчої безпеки держави;
 • реалізації в активному дослідницькому середовищі інноваційних управлінських рішень з акцентом на аналітичне обґрунтування та застосування інформаційних технологій;
 • підвищенні рівня мовно-комунікативних компетенцій фахівців-управлінців в діловому середовищі для формування конкурентних переваг на ринку праці.
Менеджмент

Випускник освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» може працювати менеджером на підприємствах і в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління: бути менеджером із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем у галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, аналітиком із дослідження ринку, консультантом із економічних питань, а також із питань організації та управління підприємством.

Тож, якщо ви відчуваєте у собі потенціал керівника – на вас чекає цікава і перспективна спеціальність «Менеджмент»!

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Менеджмент»:

 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 2 роки - денна або 2,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 3 роки - денна або 3,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 1,5 роки – денна і заочна форма за освітнім ступенем магістра: на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти або другого (магістерського) рівня вищої освіти, або диплому освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
 • навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Менеджмент»!