Вартість навчання

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2020 році для отримання освітнього ступеня бакалавра (для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня бакалавра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»)18 30010 000
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу»)18 30010 000
061 «Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю») 20 700-
071 «Облік і оподаткування»18 30010 000
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»18 30010 000
073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент»18 30010 000
073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент персоналу»18 30010 000
075 «Маркетинг»18 30010 000
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»18 30010 000
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародна економіка»)18 30010 000

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2020 році для отримання освітнього ступеня магістр
(для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня магістра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»)21 00015 700
061 «Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю») 22 300-
071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит») 21 00015 700
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»21 00015 700
073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування») 21 00015 700
073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)21 00015 700
073 «Менеджмент» (освітня програма «Логістика»)21 00015 700
073 «Менеджмент» (освітня програма «Інформаційні системи в менеджменті»)21 00015 700
073 «Менеджмент» (освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»)21 000-
075 «Маркетинг»21 00015 700
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»)21 00015 700
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)21 00015 700
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програмая «Міжнародна економіка»)21 000-