Вартість навчання

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2020 році для отримання освітнього ступеня бакалавра (для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня бакалавра, грн. 2020 рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»)22 10012 100
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу»)22 10012 100
061 «Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю») 24 900-
071 «Облік і оподаткування»22 10012 100
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»22 10012 100
073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент»22 10012 100
073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент персоналу»22 10012 100
075 «Маркетинг»22 10012 100
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»22 10012 100
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародна економіка»)22 10012 100

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2020 році для отримання освітнього ступеня магістр
(для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня магістра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»)25 40018 900
061 «Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю») 26 950-
071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит») 25 40018 900
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»25 40018 900
073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування») 25 40018 900
073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)25 40018 900
073 «Менеджмент» (освітня програма «Логістика»)25 40018 900
073 «Менеджмент» (освітня програма «Інформаційні системи в менеджменті»)25 40018 900
073 «Менеджмент» (освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»)25 400-
075 «Маркетинг»25 40018 900
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»)25 40018 900
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)25 40018 900
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програмая «Міжнародна економіка»)25 400-