Вартість навчання

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2018 році для отримання освітнього ступеня бакалавра (для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня бакалавра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»)18 30010 000
061 «Журналістика» (спеціалізація «Реклама та зв'язки з громадськістю») 20 700-
071 «Облік і оподаткування»18 30010 000
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»18 30010 000
073 «Менеджмент»18 30010 000
075 «Маркетинг»18 30010 000
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»)18 30010 000
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство і торговельне підприємництво»)18 30010 000
292 «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація «Міжнародна економіка»)18 30010 000

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2018 році для отримання освітнього ступеня магістр
(для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня магістра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»)21 00015 700
061 «Журналістика» (спеціалізація «Реклама та зв'язки з громадськістю») 22 300-
071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит») 21 00015 700
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»21 00015 700
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») 21 00015 700
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)21 00015 700
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Логістика»)21 00015 700
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Інформаційні системи в менеджменті»)21 00015 700
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»)21 000-
075 «Маркетинг»21 00015 700
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»)21 00015 700
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство і комерційна діяльність»)21 00015 700
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Організація оптової та роздрібної торгівлі»)21 00015 700
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі»)21 00015 700
292 «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація «Міжнародна економіка»)21 000-