Вартість навчання

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2017 році для отримання освітнього ступеня бакалавра (для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня бакалавра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»)16 6009 100
061 «Журналістика» (спеціалізація «Реклама та зв'язки з громадськістю») 18 900-
071 «Облік і оподаткування»16 6009 100
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»16 6009 100
073 «Менеджмент»16 6009 100
075 «Маркетинг»16 6009 100
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»)16 6009 600
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство і торговельне підприємництво»)16 6009 100
292 «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація «Міжнародна економіка»)16 600-

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2017 році для отримання освітнього ступеня магістр
(для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня магістра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»)19 30014 400
061 «Журналістика» (спеціалізація «Реклама та зв'язки з громадськістю») 20 500-
071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит») 19 30014 400
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»19 30014 400
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») 19 30014 400
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)19 30014 400
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Логістика»)19 30014 400
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Інформаційні системи в менеджменті»)19 300-
073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»)19 300-
075 «Маркетинг»19 30014 400
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»)19 30014 400
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство і комерційна діяльність»)19 30014 400
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Організація оптової та роздрібної торгівлі»)19 30014 400
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі»)19 30014 400
292 «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація «Міжнародна економіка»)19 300-