Вартість навчання

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2021 році для отримання освітнього ступеня бакалавра (для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня бакалавра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»)24 50013 300
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу»)24 50013 300
061 «Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю») 27 300-
071 «Облік і оподаткування»24 50013 300
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»24 50013 300
073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент»24 50013 300
073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент персоналу»24 50013 300
075 «Маркетинг»24 50013 300
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»24 50013 300
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародна економіка»)24 500-

Вартість навчання для вступників в Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ у 2021 році для отримання освітнього ступеня магістр
(для громадян України)


Код та назва спеціальності Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня магістра, грн. за рік
за денною формою навчання за заочною формою навчання
051 «Економіка» (освітня програма «Економіка підприємства»)31 80020 800
061 «Журналістика» (освітня програма «Реклама та зв'язки з громадськістю») 31 800-
071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит») 31 80020 800
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»31 80020 800
073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування») 31 80020 800
073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент персоналу»)31 80020 800
075 «Маркетинг»31 80020 800
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)31 80020 800
292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програмая «Міжнародна економіка»)31 80020 800