Маркетинг

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Лише маркетинг та інновації приносять прибуток, все інше – витрати (Пітер Друкер)

Конкурентоспроможність на ринку праці, комунікабельність, професійність – саме ці якості має успішний випускник-маркетолог Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ.

Програма підготовки фахівців зі спеціальності «Маркетинг» у Національному університеті харчових технологій має такі конкурентні переваги:

 • індивідуальний підхід до кожного студента, який забезпечується невеликими за чисельністю академічними групами. Ми знаємо кожного нашого студента та намагаємося повсякчас завоювати його довіру і сформувати справжню лояльність;
 • якісний сервіс. Належний рівень підготовки майбутніх фахівців забезпечується висококваліфікованими викладачами кафедри, які успішно поєднують учбову діяльність з науковою роботою, мають численні авторські напрацювання. Застосування новітніх мультимедійних та інтернет-технологій робить процес пізнання корисним і цікавим. Матеріальна база НУХТ дозволяє користуватися великою бібліотекою, басейном, займатися в спортивних секціях у спорткомплексі, іногородні студенти забезпечуються гуртожитками. На території вузу, розміщеного в центрі Києва, також є кафе та їдальні;
 • логічна побудова навчальних планів стосовно спецкурсів, які сформовані наростаючим підсумком і починають вивчатися вже з першого курсу (маркетингові електронні системи – електронна комерція – інтернет-маркетинг – маркетингові технології управління інтернет-проектами; інсайти маркетингових активностей – соціологія маркетингу – поведінка споживачів);
 • всебічний розвиток особистості студента та підготовка професіонала в своїй справі. У процесі навчання студенти отримують знання і практичні навички з цілого комплексу напрямків. Свій творчий потенціал молодь розкриває у студентському клубі;
 • залучення студентів до наукової та дослідницької роботи вже з першого курсу. Під керівництвом досвідчених викладачів студенти вчаться готувати і презентувати звіти, доповіді, курсові, дипломні роботи, беруть активну участь у різноманітних фахових конкурсах, олімпіадах, фестивалях та конференціях;
 • забезпечення поглибленого вивчення окремих напрямів маркетингу завдяки впровадженню сертифікованих спеціалізованих курсів;
 • розвиток практичних навичок студента. Основним вектором у організації навчального процесу є його практична зорієнтованість.

Маркетинг інститут

«Найкраще навчання – це практика» – головний принцип викладачів кафедри. Наші студенти мають унікальну і цінну можливість – пряме спілкування з практиками маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю. В рамках профільних дисциплін відбуваються зустрічі з успішними фахівцями-практиками, що працюють у відповідних сферах, під час якого студенти можуть поставити найрізноманітніші, з точки зору практики, питання та отримати на них вичерпну відповідь практикуючого фахівця. Посиленню практичних навичок також сприяє проведення майстер-класів, спікерами на яких є визнані гуру маркетингу. Кафедра успішно співпрацює зі Школою рекламних технологій, завдяки чому студенти мають унікальну можливість безкоштовно на постійній основі відвідувати серії майстер-класів фахівців сфери маркетингу провідних вітчизняних та іноземних компаній, що дозволяє студентам ознайомитися з бізнес-середовищем та придбати контакти, корисні для подальшої професійної діяльності.

- постійна взаємодія з провідними вітчизняними підприємствами, яка реалізується шляхом організації практики;

- широкі можливості подальшого працевлаштування.

Випускники-маркетологи НУХТ успішно працюють на підприємствах різних організаційних форм незалежно від галузевого спрямування, а також в численних організаціях та установах:

 • промислових, посередницьких та торгівельних підприємствах;
 • банках, страхових компаніях;
 • біржах (товарних, валютних, фондових, цінних паперів),
 • інвестиційних та рекламних компаніях;
 • консалтингових фірмах;
 • агенціях з надання аналітично-дослідницьких послуг тощо.

Місцями працевлаштування наших випускників – фахівців з маркетингу, стали ПАТ «Оболонь», ПрАТ КЗБН «Росинка», ПАТ «Київхліб», ТОВ «Ферреро Україна», ТОВ «Профімпорт», Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій, Агентство Digital маркетинга SEM Agency, Компанія управління нерухомістю «Дуглас Елліман» (Нью Йорк, США), Компанія "Агентство Індустріального Маркетингу" та багато інших. І цей перелік вітчизняних та зарубіжних компаній і організацій дуже обширний, як і перелік посад, які обіймають наші колишні студенти – від спеціалістів з маркетингу, аналітиків-маркетологів до керівників відділів та установ.

Маркетинг

Під час навчання в НУХТ майбутній маркетолог:

 • навчиться правильно визначати пріоритети, досягати поставлених цілей. Студент засвоїть основи власного тайм-менеджменту. Ще на початку семестру він отримає орієнтовний план курсу і список необхідної літератури. Від ефективного планування власного часу безпосередньо залежить якість засвоєння матеріалу. Планування часу на кілька кроків вперед, правильний розподіл ресурсів, постановка задач та їхнє вирішення – саме цьому навчаться студенти університету;
 • опанує вміння спілкуватися. Переважна більшість вчорашніх абітурієнтів відчуває страх перед публічними виступами. За час навчання ВУЗ успішно «вилікує» ці комплекси, адже протягом навчання студенти спілкуватимуться і виступатимуть на семінарах, конференціях, презентуватимуть власні дослідні, курсові, дипломні роботи, виступатимуть на студентській сцені, здаватимуть сесію. Це дозволить розвинути комунікативні навички, а також навчить спілкуватися, викликати прихильність до себе, правильно презентувати себе, що допоможе не тільки в професійній діяльності, а й в повсякденному житті;
 • отримає фундаментальну освіту, сформований економічний спосіб мислення, що допоможе в майбутньому вирішувати складні професійні завдання. Гуманітарна підготовка маркетологів розрахована на розвиток комунікативних здібностей і широкої ерудиції. Ми усвідомлюємо, що навчити маркетингу без опанування студентом основ економіки, менеджменту, соціології та психології неможливо. Наявність таких фундаментальних дисциплін у навчальних планах вигідно відрізняє університетську освіту від вузькоспеціалізованого навчання. Специфіка нашої освітньої програми з маркетингу побудована з урахуванням можливостей як спеціалізованих кафедр економічного спрямування Навчально-наукового інституту економіки і управління, так і академічних ресурсів інших кафедр НУХТ.

Професія маркетолога дозволяє працювати в різних сферах людської діяльності і оволодівати багатьма специфічними уміннями і навичками, пов’язаними з економікою, соціологією, рекламою. Маркетологи сьогодні необхідні кожній фірмі, зацікавленій у просуванні і збуті своєї продукції. Відповідні відділи є в банках, промислових холдингах, торгових фірмах. Такі фахівці потрібні і в спеціалізованих консалтингових компаніях, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.

Найчастіше за все наші випускники спеціальності «Маркетинг» обіймають такі посади:

 • Директор з маркетингу
 • Менеджер з маркетингу
 • Бренд-менеджер
 • Інтернет-маркетолог
 • Маркетолог-аналітик
 • Тренд-вотчер
 • Маркетолог-економіст
 • Менеджер з маркетингових досліджень
 • Event-менеджер
 • Продакт-менеджер (менеджер по продукту)
 • Менеджер з продажу
 • BTL-менеджер
 • Трейд-маркетолог (торговий маркетолог)
 • Інтерв’юер
 • Промоутер
 • Мерчандайзер
 • Асистент маркетолога
 • Account manager
 • Копірайтер
 • Арт-директор
 • Менеджер зі зв'язків з громадськістю (PR)
 • Менеджер з реклами.

Колектив викладачів кафедри маркетингу – це тепле коло відкритих для експериментів професіоналів, які не бояться постійно вчитися та удосконалюватися. Ми зацікавлені в зростанні та розвитку своїх студентів і завжди готові прийти їм на поміч, роблячи процес навчання цікавим та простим.

Нам важливо, щоб ви, наші майбутні студенти, досягли очікуваних результатів, змогли застосувати свої знання на практиці та отримали додаткову впевненість в своїх силах.

Маркетинг спеціальність

Ваш успіх – наша перемога!

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Маркетинг»:

 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 2 роки - денна або 2,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 3 роки - денна або 3,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 1,5 роки – денна і заочна форми (освітній ступінь «Магістр»): на основі освітнього ступеня «Бакалавр» або «Магістр» з будь-якої спеціальності
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Маркетинг»!