Маркетинг

Практика

Студенти-маркетологи мають можливість застосовувати отримані знання на практиці, адже за час навчання вони проходять:

  • на 2 та 3 курсі – ознайомчі практики (рівень бакалавра);
  • на 4 курсі – виробничу та переддипломну практику (рівень бакалавра);
  • на 6 курсі – переддипломну практику (рівень магістра).

Особливістю організації практики на кафедрі маркетингу є її проходження на реальних підприємствах різних сфер діяльності (виробництво, торгівля, сфера послуг). Кафедрою укладено більше 30 договорів на проходження практики з провідними вітчизняними підприємствами, маркетинговими компаніями, рекламними агентствами, що спеціалізуються в галузі консалтингу, досліджень, комунікацій. Перелік баз практики постійно доповнюється.

Матеріал, зібраний студентами під час практики, стає основою для написання курсових і дипломних робіт.