Маркетинг

Напрямки

Економічний. Маркетологи отримують широку економічну підготовку, вивчаючи економічну теорію, економіку підприємства, менеджмент, бухгалтерський облік, статистика, фінанси.

Комунікаційний (робота з людьми). Маркетинг базується на розумінні поведінки людей. Наші студенти вивчають психологію, ділове спілкування, управління персоналом, поведінку споживачів, отримують глибоку підготовку з іноземних мов.

Креативний. У роботі маркетолога немає шаблонів, він повсякчас повинен слідкувати за змінами ринку і вчасно реагувати на них. З метою набуття навичок проведення ефективних рекламних кампаній студенти вивчають рекламний менеджмент, копірайтинг.

Дослідницький. Аби зрозуміти, що потрібно споживачам, маркетологи вивчають соціологію, методологію і техніку соціологічних і маркетингових досліджень.

Стратегічний. В основі діяльності фірми лежать стратегічні рішення про те, що виробляти, на якому ринку продавати і як не поступитися конкурентам. Для цього наші студенти вчаться професійно займатися маркетинговим плануванням, розробляти маркетингові стратегії, управляти маркетингом, вивчають особливості маркетингу в різних галузях і сферах діяльності, в тому числі на міжнародних ринках.

Тактичний. Задля реалізації обраної стратегії фірма приймає тактичні рішення щодо асортименту, встановлення цін, способів, методів і місць продажів, реклами, стимулювання збуту, зв'язків з громадськістю. Для цього наші студенти вивчають маркетингове ціноутворення, комерційну діяльність, маркетингові комунікації, брендинг, інсайти маркетингових активностей, мерчандайзингові технології.

Інформаційний. Повсякденна робота маркетолога пов'язана з пошуком і обробкою великих обсягів інформації. Наші студенти навчаються ефективно використовувати комп'ютер у професійній діяльності, вивчаючи офісні програми, бази даних, дизайн і створення презентацій, інтернет-маркетинг, а також спеціалізовані програмні продукти для маркетолога.

Супутній. Вивчення передових технологій в сферах бізнесу, що наразі динамічно розвиваються (логістиці, електронній комерції, організації роздрібних продажів) розширює можливості працевлаштування наших студентів.