Економіка

Освітня програма «Економіка підприємства»

Спеціальність 051 «Економіка»
Галузь знань 05 «Суспільні та поведінкові науки»

Знання економіки – це інвестиції в майбутнє, оскільки все що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні.
Якщо погані лікарі – гинуть люди, якщо погані економісти – гине держава, отже економіка – це та сфера, яка керує державою і світом.

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав. Тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.

Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Значення професії економіста просто неоціненно, так як він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Основні переваги навчання на спеціальності «Економіка» в Навчально-науковому інституті економіки і управління НУХТ:

 1. Висока якість освіти, підтверджена понад 85-річним досвідом роботи та професіоналізмом професорсько-викладацького колективу.
 2. Диференціація та індивідуалізація в організації навчального процесу з урахуванням схильностей та індивідуальних особливостей наших студентів.
 3. Проведення різноманітних лекцій, бізнес-тренінгів, майстер-класів фахівцями-практиками провідних підприємств.
 4. Отримання освіти за спеціальністю «Економіка» англійською мовою (навчання в англомовній групі) або поглиблене вивчення англійської мови.
 5. Можливість отримання подвійного диплому одного з університетів-партнерів Європейського Союзу.
 6. Висока корпоративна культура, стосунки викладачів і студентів побудовано на повазі, співробітництві та розумному компромісі.
 7. Сучасна навчально-матеріальна база, застосування інтерактивних технологій і тренінгів, використання кейсів, розробка групових проектів, презентацій, проведення наукових семінарів.
 8. Сприяння працевлаштуванню випускників та надання баз практики і стажування для студентів.
 9. Створені всі умови для цікавого і змістовного навчання та відпочинку студентів, максимального розвитку їх творчих здібностей. Цікаве дозвілля у поєднанні з навчанням забезпечує нашим студентам незабутні студентські роки.


Спеціальність економіка

Основними завданням економіста є:

 • планування матеріальних, трудових і фінансових витрат, раціональне використання всіх видів ресурсів;
 • визначення внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на економічні результати виробництва та реалізації продукції, прибутковості, фінансового стану та платоспроможності підприємства;
 • підвищення ефективності діяльності підприємства, враховуючи аналіз його фінансово-господарської діяльності, розроблення заходів щодо забезпечення режиму економії;
 • обґрунтування, який з обраних напрямків діяльності є рентабельний, який проект слід призупинити або зовсім закрити.

Економіст здатний дати повний економічний аналіз роботи підприємства або цілої галузі та визначити подальшу стратегію розвитку.

Таких професіоналів на ринку праці цінують дуже високо. Можливості кар’єрного зростання економіста практично безмежні, як і рівень зарплати.

Економісти – це професіонали, які чудово орієнтуються в складних правових актах, постановах, наказах і розпорядженнях. Вони з легкістю розбираються в питаннях обліку, аудиту, оподаткування, аналізу економічної діяльності.

При підготовці фахівців зі спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» у НУХТ велику увагу приділено навчальним курсам, які мають дати ґрунтовні фахові знання. Передовсім, це «Економіка підприємства», «Правове забезпечення господарської діяльності», «Стратегія підприємства», «Підприємництво та бізнес культура», «Економіка і організація нововведень на підприємстві», «Економіка і організація об’єднання підприємств», «Економічний аналіз», «Ціноутворення», «Оцінка вартості бізнесу», «Потенціал та розвиток підприємства», «Бізнес-планування», «Управління бізнес проектами та програмами», «Комплексні тренінги з економіки» тощо.

Навчальний процес проходить в інтерактивному форматі: мультимедійні лекційні і практичні заняття, ділові ігри та презентації, лабораторні роботи студентів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Студенти регулярно беруть участь у різноманітних фахових заходах:

 • програмах стажувань від роботодавців;
 • майстер-класах, тренінгах;
 • всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах студентських наукових робіт;
 • сертифікатних програмах.

Зв’язок навчання з практичними аспектами спеціальності забезпечується через проходження різних видів практики та стажувань на провідних підприємствах різних сфер та галузей економіки, у тому числі й харчової промисловості, серед яких: корпорації «Рошен», «Оболонь», «АРТЕРІУМ», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПАТ «Київхліб», «Carlsberg Україна», «Данон Україна», «Kraft Foods Україна», «Мілкіленд Україна» та багато інших. Крім цього, для читання лекцій студентам-економістам Навчально-наукового інституту економіки і управління залучаються провідні вчені науково-дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства аграрної політики України, досвідчені фахівці-практики та успішні бізнесмени.


Економіка

Фахівці економічної сфери завжди серед лідерів по затребуваності на ринку праці: вони потрібні найрізноманітнішим підприємствам у будь-якій сфері бізнесу, державним органам влади, державним та фінансовим установам. Короткий перелік місць та посад, на яких працюють наші випускники:

Де (підприємства, організації, установи)

 • підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності
 • Кабінет міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів
 • державні установи (податкові адміністрації, інспекції, відділення пенсійного фонду
 • страхові компанії
 • комерційні банки
 • інвестиційні компанії
 • вищі навчальні заклади та наукові інститути
 • туристичні агенції
 • підприємства готельного бізнесу
 • підприємства ресторанного бізнесу
 • аналітичні центри

Ким (посади, які може займати фахівець з економіки підприємства)

 • Керівник підприємства або підрозділу
 • Економіст підприємства
 • Комерційний директор
 • Заступник директора з економічних питань
 • Радник (в органах державної влади)
 • Керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних, соціально-політичних, освітніх, тощо)
 • Економіст-аналітик
 • Економіст відділу нормування та оплати праці
 • Економіст з ціноутворення
 • Економіст з бюджетування
 • Начальник фінансово-економічної служби
 • Керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів

Багато випускників створили власну справу – здійснюють успішну підприємницьку діяльність у різних сферах бізнесу (виробництво, торгівля, ресторанний бізнес, надання послуг).

Отже, головною перевагою спеціальності «Економіка»/ є її актуальність, так як економісти завжди були і будуть затребувані. Крім цього, випускник має наступні переваги, як:

 • універсальність – можна знайти роботу в будь-якій сфері бізнесу;
 • високий попит на ринку праці;
 • високий рівень заробітної плати;
 • можливість успішно почати власний бізнес з мінімальними витратами, так як економічні знання дозволять, заздалегідь, розрахувати всі ризики та перспективи.

Вдалого Вам вибору, шановні абітурієнти!

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Економіка»:

 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 2 роки - денна або 2,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 3 роки - денна або 3,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 1,5 роки – денна і заочна форми (освітній ступінь «Магістр»): на основі освітнього ступеня «Бакалавр» або «Магістр» з будь-якої спеціальності
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Економіка» освітньою програмою "Економіка підприємств"!


Факультет економіка Київ