Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітня програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

"Підприємець – це не посада. Це стан людей, які прагнуть змінити майбутнє" (Гай Кавасакі)

Переваги вибору навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" – одна із тих спеціальностей, що користується зростаючим попитом на ринку праці, дозволяє реалізувати себе у бізнесі та досягти матеріального добробуту. Наші випускники – конкурентоспроможні спеціалісти у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій. Спільним для цього спектру є одне – сучасні вимоги ринку, які диктують потребу в застосуванні знань, умінь та навичок зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Наші провідні спеціалісти та викладачі допоможуть студентам отримати необхідні компетенції для успішного кар’єрного зростання. Ми знаємо відповіді на запитання: як буде розвиватися рітейл у сучасних умовах і які існують секрети успіху відкриття власного бізнесу у торговельній сфері, як організувати комерційну діяльність підприємства та стимулювати торгові роздрібні мережі, а ще як залучити покупця до процесу покупки, і не тільки!

Конкуренція між об’єктами торгівлі за залучення покоління мілленіумів, чиї прогнозовані щорічні витрати, за даними досліджень, становитимуть $1,4 трлн в 2020 році, можлива за умов наявності висококваліфікованих фахівців у галузі підприємництва та торгівлі. Вони повинні вдало поєднувати унікальні форми організації комерційної діяльності та інтерактивні можливості стимулювання збуту продукції. Ми допоможемо майбутнім фахівцям не лише отримати знання та розуміння нових можливостей у сучасному середовищі підприємництва та комерційної діяльності, а й практичного їх застосування в реаліях бізнесу, мінливих купівельних звичок та загроз з боку впливових конкурентів.

Український та світовий досвід співпраці рітейлу з постачальниками в сфері трейд-маркетингу, а також категорійного менеджменту, дозволяє спеціалістам з підприємництва та торгівлі розробляти і застосовувати механізми підвищення ефективності діяльності торгового об’єкту з урахуванням кон’юнктури ринку.

Профіль професійної компетентності фахівця з товарознавства та торговельного підприємництва дозволяє обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання.

Наші випускники можуть обіймати посади:

 • управляючого торговельним підприємством;
 • менеджера з продажів та Інтернет-продажів;
 • торгового агента, брокера, дилера; трейдера;
 • менеджера з планування магазину та інтер’єру торгового залу;
 • мерчандайзера;
 • спеціаліста з прийому та обліку товарів тощо.

Проте, найчастіше за 3-5 років після завершення навчання в НУХТ розпочинають власну справу і реалізують власні креативні ідеї.

«Зерна, які проростають». Під час навчання на спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", студенти перебувають в середовищі, що надихає на навчання і саморозвиток. Освітній процес наповнений актуальними, а головне потрібними, для фахівця дисциплінами, навчальний план побудований відповідно до найсучасніших вимог ринку праці, технологій та бізнесу. Організований у руслі творчості і науки, в тому числі міжнародного рівня, пізнавальний час об’єднує колектив студентів і викладачів, що є основою високих здобутків під час навчання та тісної співпраці після його закінчення і здобуття фаху.

Випускник Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» окрім високого рівня практичних фахових навиків, наукової обізнаності та розуміння світових тенденцій підприємництва володіє унікальними уміннями та досвідом. Надані умови для розвитку забезпечують випускникам вибір на ринку праці. Адже, наш випускник – це не просто сформований фахівець, це бажаний спеціаліст підприємства, що вміє бути лідером ринку.

Технології попереду. Арсенал прикладних інструментів, методів і технологій, представлений студентам під час навчання, надає їм можливість успішного поєднання професійного росту та творчої самореалізації, коли робота за фахом одночасно стає цікавим хобі, що високо оплачується.

Під час живої інтерактивної взаємодії із викладачами та відвідування цікавих заходів молоді спеціалісти отримують уміння та навички застосування найсучасніших методик управління асортиментом, організації виробничої та комерційної діяльності, здійснення підприємницької діяльності у торговельній сфері, розроблення стратегій торговельних підприємств, формування лояльних стосунків із клієнтами та застосування сучасного інструментарію торговельного маркетингу. Прогресивні підходи до навчання дозволяють студентам оволодіти методами та інструментами здійснення електронної комерції та маркетинговими технологіями управління Інтернет-проектами, що є запорукою успіху сучасного спеціаліста. Засвоєння прикладного інструментарію під час навчання на спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" у ННІ ЕіУ дарує радість бути не лише першокласним спеціалістом, але й справжнім митцем своєї справи.

Практичні аспекти підготовки студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Студенти спеціалізації "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", окрім теоретичних знань, набувають також практичні навички завдяки відкритим заняттям та майстер-класам, спікерами яких є визнані фахівці виробничих та торговельних підприємств. Професіонали ринку навчають студентів будувати бізнес, організовувати торгові і біржові процеси та керувати ними. Комплекс теоретичних знань та практичних умінь є особливістю фахівця даної спеціальності та визначає її конкурентні переваги на ринку.

Якості майбутнього спеціаліста, необхідні для самостійної роботи на ринку, відшліфовуються на комерційно-управлінській та виробничій практиці, які є органічною складовою навчального процесу.

У рамках комерційно-управлінської практики проводяться екскурсії та виїзні заняття на торговельні підприємства, підприємства харчової та інших галузей промисловості. За результатами отриманої інформації перед студентами ставиться реальна ситуаційна задача, правильність розв’язання якої оцінюється керівниками від підприємства та університету.

Товарознавство Київ
Біржова діяльність Київ

На виробничій практиці студенти вивчають:

 • сучасні технології виробництва товарів (досліджують фактори, що впливають на формування якості і споживчих властивостей продукції, причини виникнення дефектів і способи їх запобігання тощо);
 • новітні методи організації збутової діяльності (опановують механізми успішного управління збутовими підрозділами, відточують техніки та прийоми успішних продаж).

Під час практики студенти мають можливість пройти стажування у відповідних підрозділах підприємств з отриманням сертифікату.

Серед провідних підприємств, які є базами практики і місцями працевлаштування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» слід відзначити:

 1. виробничі – ПАТ «Яготинський маслозавод», ПАТ «Оболонь», ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод», ДП «Липницький спиртзавод», ГК «ВЕРЕС», ПрАТ «Ліктрави», ПАТ "Миронівський хлібопродукт" (ТМ «Наша Ряба») інші;
 2. посередницькі – ТОВ «Фоззі-Фуд» (роздрібна мережа «Сільпо»), ТОВ «Гіпермаркет Ашан Україна», лінія магазинів «EVA» інші;
 3. з надання послуг – Engel & Völkers (міжнародна рітейл-агенція) тощо.


Підприємництво факультет
Спеціальність біржова діяльність

Протягом студентського життя між викладачами і студентами встановлюються неймовірно теплі і дружні стосунки, які підтримуються ще багато років поспіль. Гарні взаємини формуються як під час навчального процесу, так і в позаурочний час (під час подорожей, екскурсій тощо).

Враження та життєвий досвід, що їх набувають студенти за роки навчання, викликають теплі спогади про незабутні роки, проведені в Навчально-науковому інституті економіки і управління НУХТ!

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • 2 роки – денна або заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)
 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»!