Журналістика

Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»
Спеціальність 061 «Журналістика»

Галузь знань 06 «Журналістика»

Робити гроші без реклами може лише монетний двір (Томас Маколей)

Спеціальність «Журналістика» – молода, але дуже перспективна. Адже на кваліфікованих рекламістів та фахівців з піару існує великий попит серед працедавців. Сьогодні, коли важливість організації грамотної комунікації з аудиторією та ефективність рекламних технологій для збільшення прибутку підприємства вповні усвідомлена, випускники спеціальності «Журналістика» затребувані як у спеціалізованих рекламних та PR-агентствах, так і в державних і комерційних установах, у мас-медіа й політичних структурах, у міжнародних корпораціях та громадських організаціях.

Журналістика

Творчий характер, поєднання креативної, економічної та інноваційної складових робить цю спеціальність надзвичайно цікавою. Постійний саморозвиток, щоденне вирішення нетривіальних задач, творчий підхід як професійний обов'язок – невід'ємні складові професії.

Це стосується і навчального процесу студентів, що обрали спеціальність “Журналістика” в Національному університеті харчових технологій. Орієнтованість на творчість, опанування креативних технік мислення, практичний характер навчання й націленість на конкретний результат дозволяють протягом навчання підготувати в Навчально-науковому інституті економіки і управління кваліфікованих рекламістів, готових до самостійної професійної діяльності.

Наші випускники обіймають такі посади:

 • фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою;
 • рекламіст;
 • фахівець з методів розширення ринку збуту;
 • рекламний агент;
 • представник з реклами;
 • торговець (обслуговування бізнесу і реклами);
 • агент комерційний;
 • мерчандайзер;
 • організатор громадських заходів.

Дисципліни, що опановують студенти ННІ ЕіУ протягом навчання на освітній програмі “Журналістика”, дозволяють розширити теоретичну базу з фундаментальних дисциплін, вдосконалити творчі навички, розвинути креативну майстерність, опанувати прийоми дослідження ринку й методи впливу на прийняття рішення споживачем. До того ж, студенти оволодівають основами маркетингової діяльності, комунікативних технологій, навичками дизайну й монтажу, навчаються працювати із текстом з метою збільшення його впливовості.

Зокрема навчальним планом передбачено вивчення таких спеціальних предметів: теорія масової комунікації та інформації, історія реклами та PR, соціологія реклами, ораторське мистецтво та спічрайтинг, право в галузі реклами та PR, громадська думка в сфері PR, психологічні основи в рекламі, теорія реклами та PR, організація роботи прес-служби, сучасна реклама та PR, маркетинг, основи підприємницької діяльності, цифрові технології в рекламі та PR, практична стилістика та копірайтинг, дизайн у рекламі та PR, іміджелогія, інтернет-маркетинг, креатив в рекламі та PR, теорія і методика рекламної та PR-творчості, маркетингові дослідження, поведінка споживачів, маркетинг у галузях і сферах діяльності, брендинг, реклама та PR в інтернеті, організація рекламної діяльності, організація PR-діяльності, мерчандайзинг та інші.

Спеціальність Журналістика

Особливості навчального плану полягають у тому, що більшість курсів мають практичне спрямування, націлені на підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Студенти вивчають особливості творчого процесу рекламної та PR-діяльності, особливості різних типів реклами. Опановують методи стимулювання творчості, засвоюють техніку генерування креативних ідей. Розвивають вміння будувати промову й впливати на слухачів за допомогою вербальних та невербальних засобів, писати ефективні рекламні тексти та втілювати їх в естетичну й запам’ятовувану форму. Вчаться гармонійної композиційної організації рекламного продукту, добору кольорів і шрифтів, верстці та створенню векторних зображень для того, щоб найоптимальніше втілити свій творчий задум. Учаться створювати фотозображення та ретушувати його у графічному редакторі, монтувати відео й аудіо, працювати з інтерактивними презентаціями — усе це необхідно для професіонала-рекламіста.

Крім опановування творчої складової рекламіста-креативника, студенти вчаться розраховувати бюджет рекламної та PR-кампанії, розглядають атрибути бренду та його ідентичність, розробляють стратегії бренду. Окремим блоком в навчальному плані прописана маркетингові дисципліни, основи підприємницької діяльності, що відповідає запитам сучасності, коли від рекламіста вимагається не лише згенерувати творчу ідею, а й прорахувати ефективність її втілення, спрогнозувати підвищення попиту на товари чи лояльність до організації, розширити ринок збуту тощо.

Журналістика Київ

Особливості організації навчального процесу

Заняття студентів-рекламістів проходять із застосуванням новітніх інтерактивних і тренінгових технологій навчання, які дозволяють розвивати комунікативні навички, формулювати й відстоювати власну точку зору, мислити нестандартно й творчо. Технічні вміння відпрацьовуються на лабораторних заняттях в сучасному комп’ютерному класі. Під час викладання використовуються останні досягнення науки й практики рекламної та PR діяльності, теоретичні знання розвивають інтелект й повністю відпрацьовується під час практичного навчання.

Виробнича практика проходить у провідних рекламних та PR-агенціях, на підприємствах Києва, де студенти мають змогу навчатися у професіоналів. До того ж викладачі постійно залучають рекламістів-практиків до навчального процесу.

Студенти постійно відвідують семінари, майстер-класи, тренінги, виставки, фестивалі реклами, що дозволяє їм бути в курсі новітніх тенденцій в розвитку реклами й PR. Беруть активну участь в конкурсах і фестивалях з реклами й PR, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, де посідають призові місця й набувають практичного досвіду реалізації набутих навичок.

Факультет журналістика

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю "Журналістика" освітньою програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю»:

 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 3 роки – денна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодщого бакалавра з будь-якої освітньої програми (для випускників технікумів і коледжів)
 • 1,5 роки – денна і заочна форми (освітній ступінь «Магістр»): на основі освітнього ступеня «Бакалавр» або «Магістр» з будь-якої спеціальності
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю "Журналістика" освітньою програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю»!