Журналістика

Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»
Спеціальність 061 «Журналістика»

Галузь знань 06 «Журналістика»

Робити гроші без реклами може лише монетний двір (Томас Маколей)

Спеціальність «Журналістика» – молода, але дуже перспективна. Адже на кваліфікованих рекламістів та фахівців з піару існує великий попит серед працедавців. Сьогодні, коли важливість організації грамотної комунікації з аудиторією та ефективність рекламних технологій для збільшення прибутку підприємства вповні усвідомлена, випускники спеціальності «Журналістика» затребувані як у спеціалізованих рекламних та PR-агентствах, так і в державних і комерційних установах, у мас-медіа й політичних структурах, у міжнародних корпораціях та громадських організаціях.

Журналістика

Творчий характер, поєднання креативної, економічної та інноваційної складових робить цю спеціальність надзвичайно цікавою. Постійний саморозвиток, щоденне вирішення нетривіальних задач, творчий підхід як професійний обов'язок – невід'ємні складові професії.

Це стосується і навчального процесу студентів, що обрали спеціальність “Журналістика” в Національному університеті харчових технологій. Орієнтованість на творчість, опанування креативних технік мислення, практичний характер навчання й націленість на конкретний результат дозволяють протягом навчання підготувати в Навчально-науковому інституті економіки і управління кваліфікованих рекламістів, готових до самостійної професійної діяльності.

Наші випускники обіймають такі посади:

 • фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою;
 • рекламіст;
 • фахівець з методів розширення ринку збуту;
 • рекламний агент;
 • представник з реклами;
 • торговець (обслуговування бізнесу і реклами);
 • агент комерційний;
 • мерчандайзер;
 • організатор громадських заходів.

Дисципліни, що опановують студенти ННІ ЕіУ протягом навчання на освітній програмі “Журналістика”, дозволяють розширити теоретичну базу з фундаментальних дисциплін, вдосконалити творчі навички, розвинути креативну майстерність, опанувати прийоми дослідження ринку й методи впливу на прийняття рішення споживачем. До того ж, студенти оволодівають основами маркетингової діяльності, комунікативних технологій, навичками дизайну й монтажу, навчаються працювати із текстом з метою збільшення його впливовості.

Зокрема навчальним планом передбачено вивчення таких спеціальних предметів: теорія масової комунікації та інформації, історія реклами та PR, соціологія реклами, ораторське мистецтво та спічрайтинг, право в галузі реклами та PR, громадська думка в сфері PR, психологічні основи в рекламі, теорія реклами та PR, організація роботи прес-служби, сучасна реклама та PR, маркетинг, основи підприємницької діяльності, цифрові технології в рекламі та PR, практична стилістика та копірайтинг, дизайн у рекламі та PR, іміджелогія, інтернет-маркетинг, креатив в рекламі та PR, теорія і методика рекламної та PR-творчості, маркетингові дослідження, поведінка споживачів, маркетинг у галузях і сферах діяльності, брендинг, реклама та PR в інтернеті, організація рекламної діяльності, організація PR-діяльності, мерчандайзинг та інші.

Спеціальність Журналістика

Особливості навчального плану полягають у тому, що більшість курсів мають практичне спрямування, націлені на підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Студенти вивчають особливості творчого процесу рекламної та PR-діяльності, особливості різних типів реклами. Опановують методи стимулювання творчості, засвоюють техніку генерування креативних ідей. Розвивають вміння будувати промову й впливати на слухачів за допомогою вербальних та невербальних засобів, писати ефективні рекламні тексти та втілювати їх в естетичну й запам’ятовувану форму. Вчаться гармонійної композиційної організації рекламного продукту, добору кольорів і шрифтів, верстці та створенню векторних зображень для того, щоб найоптимальніше втілити свій творчий задум. Учаться створювати фотозображення та ретушувати його у графічному редакторі, монтувати відео й аудіо, працювати з інтерактивними презентаціями — усе це необхідно для професіонала-рекламіста.

Крім опановування творчої складової рекламіста-креативника, студенти вчаться розраховувати бюджет рекламної та PR-кампанії, розглядають атрибути бренду та його ідентичність, розробляють стратегії бренду. Окремим блоком в навчальному плані прописана маркетингові дисципліни, основи підприємницької діяльності, що відповідає запитам сучасності, коли від рекламіста вимагається не лише згенерувати творчу ідею, а й прорахувати ефективність її втілення, спрогнозувати підвищення попиту на товари чи лояльність до організації, розширити ринок збуту тощо.

Журналістика Київ

Особливості організації навчального процесу

Заняття студентів-рекламістів проходять із застосуванням новітніх інтерактивних і тренінгових технологій навчання, які дозволяють розвивати комунікативні навички, формулювати й відстоювати власну точку зору, мислити нестандартно й творчо. Технічні вміння відпрацьовуються на лабораторних заняттях в сучасному комп’ютерному класі. Під час викладання використовуються останні досягнення науки й практики рекламної та PR діяльності, теоретичні знання розвивають інтелект й повністю відпрацьовується під час практичного навчання.

Виробнича практика проходить у провідних рекламних та PR-агенціях, на підприємствах Києва, де студенти мають змогу навчатися у професіоналів. До того ж викладачі постійно залучають рекламістів-практиків до навчального процесу.

Студенти постійно відвідують семінари, майстер-класи, тренінги, виставки, фестивалі реклами, що дозволяє їм бути в курсі новітніх тенденцій в розвитку реклами й PR. Беруть активну участь в конкурсах і фестивалях з реклами й PR, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, де посідають призові місця й набувають практичного досвіду реалізації набутих навичок.

Факультет журналістика

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю "Журналістика" освітньою програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю»:

 • 2 роки – денна або заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої освітній програмі (для випускників технікумів і коледжів)
 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

(відкрита конкурсна пропозиція*)

при вступі до Національного університету харчових технологій  на спеціальність «Журналістика» освітню програму «Реклама і зв'язки з громадськістю» на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра
(третій предмет вибирається вступником - один із запропонованих)

Код Спеціальність Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів Вага атестату про повну загальну середню освіту
061 Журналістика освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю 1. Українська мова і література 0,3 100 0.1
2. Математика 0,3 100
3. Історія України або іноземна мова, або Географія, або біологія, або хімія, або фізика (на вибір вступника) 0,3 100

* - Вступники можуть бути зараховані на навчання за рахунок державного бюджету та на контрактну форму навчання


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю "Журналістика" освітньою програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю»!