Центр страхового бізнесу

Навчально-практичний центр страхового бізнесу Національного університету харчових технологій

Нині в Україні активно впроваджується поглиблене вивчення страхових дисциплін, націлюючи студентів на можливе працевлаштування в страховому секторі. Актуальність цих дій пояснюється бурхливим розвитком страхового ринку і наявністю великого потенціалу для цього.

Проте одним із недоліків академічної підготовки фахівців для страхового бізнесу є її надмірна затеоретизованість. Це дає теоретичні основи, але не свідчить про затребуваність таких фахівців страховиками. Теоретична підготовка не створює повного розуміння практичних аспектів страхового процесу, що суттєво знижує конкурентоспроможність випускників як потенційних працівників страхових компаній.

Саме тому, піклуючись про якість підготовки фахівців, що можуть себе успішно реалізувати у страховій системі України, на базі кафедри фінансів Національного університету харчових технологій (НУХТ) спільно зі страховою компанією «Скайд» у 2008 році було створено навчально-практичний центр страхового бізнесу.

Діяльність Центру базується на принципах комплексності, послідовності і високої кінцевої результативності в підготовці фахівців для страхової галузі.

Центр обладнано сучасною комп’ютерною технікою, у ньому наявні спеціальні інформаційні програми страховиків, статистичні й фінансові дані звітності страхових компаній, де студенти Навчально-наукового інституту економіки і управління наживо знайомляться із страховим процесом, одержують інформацію про види страхування, проблеми їх розвитку в Україні, порівнюють дані різних страховиків і на основі цього пишуть дипломні роботи різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та науково-дослідні роботи для представлення на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.Основна мета Центру - поєднати теоретичну та практичну підготовку наших студентів, сформувати у випускників інституту ЕіУ ті компетенції, які дозволяють їм швидко адаптуватись до сучасних вимог фінансового та страхового ринку

Для досягнення поставленої мети та керуючись принципом комплексності Навчально-практичний центр здійснює:

 1. Співпрацю із провідними страховими компаніями, Лігою страхових організацій України, Українською Федерацією убезпечення, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, саморегулівними організаціями у сфері транспортного страхування щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу.
 2. Реалізацію завдань щодо впровадження в ННІ ЕіУ у навчальний процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних технологій.
 3. Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в НУХТ.
 4. Інформатизацію і комп'ютеризацію процесу професійного навчання наших студентів.

Функції навчально-практичного центру страхового бізнесу НУХТ:

 1. Підвищенню якості професійної підготовки студентів Навчально-наукового інститут економіки і управління.
 2. Організація стажування викладачів і студентів на базі НПЦ.
 3. Сприяння працевлаштуванню випускників інституту в організаціях страхового ринку.
 4. Удосконалення навчальних програм професійно-теоретичної підготовки, спрямованих на вивчення та оволодіння нашими студентами новітніми технологіями страхового процесу.
 5. Надання тренінгових послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед кафедрою фінансів.
 6. Надання консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань працевлаштування випускників.
 7. Розроблення інформаційно-методичного супроводу, спрямованого на підвищення якості професійної підготовки студентів ННІ ЕіУ, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів тощо.
 8. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій у процес підготовки висококваліфікованих кадрів для страхового ринку.
 9. Організація ННІ економіки і управління лекцій, семінарів, зустрічей, круглих столів, майстер-класів з фінансів, страхування, надання фінансових послуг, розвитку фінансового ринку від відомих фахівців, топ-керівників, професіоналів зазначених сфер і галузей для наших студентів

У 2014 році на базі Навчально-практичного центру страхового бізнесу НУХТ створено студентську страхову компанію «Скайд-НУХТ», яка у своїй діяльності охоплює цілий спектр операцій: страховий менеджмент і маркетинг, облік і звітність у страхуванні, рекламне та юридичне забезпечення діяльності тощо. На базі створеної студентської страхової компанії студенти Навчально-наукового інституту економіки і управління на практиці вчаться здійснювати такі види страхових послуг:

 1. Страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів;
 2. Медичне страхування;
 3. Страхування від нещасних випадків;
 4. Страхування особистого майна громадян;
 5. Страхування авто каско;
 6. Страхування карго.Така диверсифікація діяльності навчально-практичного центру сприяє значному підвищенню якості навчання наших студентів, максимально наближує його до практичного спрямування. У результаті цього та завдяки наполегливій праці професорсько-викладацького складу кафедри фінансів НУХТ, студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» уже зараз роблять стверджувальні кроки в страховій справі, стають переможцями Всеукраїнських Олімпіад з дисципліни «Страхування», успішно працевлаштовуються в галузі страхування і здобувають професійні успіхи на страховому ринку України.

Контактна інформація:

Навчально - практичний центр страхового бізнесу,

Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 68, корпус В, офіс В-611.

Контактні телефони: (044) 234-00-81; (044) 287-94-14; (044) 287-92-52