Облік і оподаткування

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Бухгалтерський облік — це мова бізнесу

У сучасних умовах облік – це інформаційна система динамічного характеру, її мета – вимірювання і передача економічних і фінансових відомостей про господарську діяльність підприємства, що забезпечує планування і контроль. Професія бухгалтера завжди користується стабільно високим попитом і є однією із найзатребуваніших та високооплачуваних на ринку праці. Вона престижна в Україні та в інших державах світу. Бухгалтерський облік – це інструмент інформаційно-аналітичного забезпечення управління, підвищення ефективності господарської діяльності, оскільки забезпечує власників, менеджерів та зовнішніх зацікавлених осіб якісною інформацією про фінансово-економічні процеси, ресурси та ефективність їх використання.

Професія фахівця з обліку і оподаткування є універсальною і перспективною у кар’єрному зростанні. В Національному університеті харчових технологій майбутні фахівці з обліку і оподаткування отримають ґрунтовні знання з фінансового, податкового та управлінського обліку; аудиту; інформаційних систем і технологій обліку; обліку зовнішньоекономічної діяльності, бізнес-планування, бюджетування; фінансово-економічної аналітики в усіх сферах економічної діяльності.

Посади, які обіймають випускники кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій: головний бухгалтер, фінансовий менеджер-аналітик, аудитор, ревізор, бухгалтер, контролер, економіст, податковий інспектор, експерт, консультант, обліковий фахівець страхових компаній, керівник підприємств малого бізнесу, спеціаліст з обліку в державній податковій адміністрації, економічний радник, керівник аудиторської фірми, судово-бухгалтерський експерт, консультант з економічних питань і фінансово-економічної безпеки, фінансовий директор корпорації, фінансовий менеджер-аналітик в інноваційних проектах, експерт-аналітик з діагностики та попередження економічних криз, топ-менеджер з фінансової аналітики на базі сучасних інформаційних технологій, податковий топ-менеджер (аудитор), аудитор з ринкової оцінки вартості бізнесу.


Облік і оподаткування

Після закінчення навчання в Навально-науковому інституті економіки і управління НУХТ за спеціальністю «Облік і оподаткування» наші випускники працюють на підприємствах усіх сфер та галузей економіки, у тому числі:

 • на підприємствах потужної харчової індустрії (агропромислових, харчової промисловості, ресторанного господарства);
 • в аудиторських компаніях;
 • на підприємствах сфери торгівлі;
 • у банківських установах;
 • в установах державного казначейства;
 • в страхових компаніях;
 • у консалтингових компаніях;
 • в установах фіскальної служби;
 • у державній фінансовій інспекції;
 • у державному пенсійному фонді.


Спеціальність облік і оподаткування

Програма навчання студентів кафедри обліку і аудиту відповідає кращим сучасним світовим стандартам із використанням новітніх методик. У навчальному процесі застосовуються такі високопродуктивні активні методи: лекції-дискусії з комп’ютерною візуалізацією; семінари-дискусії з розглядом практичних господарських ситуацій та практичних шляхів їх вирішення; практичні заняття на основі кейсів облікових та аналітичних завдань, які вимагають комп’ютерних обчислень та формування обґрунтованих логічних висновків; ділові вправи з елементами ділових ігор; міжнародні науково-практичні семінари з англомовним спілкуванням; фахова практика в провідних корпораціях харчової промисловості та стажування в консалтингових і аудиторських компаніях.

Студенти облік і оподаткування
Навчання облік і оподаткування

Навчальний процес передбачає посилену підготовку з сучасних управлінських систем і комп'ютерних технологій. Студенти мають можливість працювати у кафедральному комп'ютерному класі, опановуючи найсучасніші програмні продукти з фаху (1С: Підприємство 8.2, Галактика, Парус, Турбо Аудит, M.E.Doc). Протягом навчання майбутні фахівці з обліку і оподаткування приймають участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, тренінгах, які проводять досвідчені вітчизняні та закордонні фахівці.

Спеціальність облік і оподаткування Київ

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Облік і оподаткування»:

 • 2 роки – денна або заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів)
 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

при вступі до Національного університету харчових технологій  на спеціальність «Облік і оподаткування» на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра
(третій предмет вибирається вступником - один із запропонованих)

Код Спеціальність Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів Вага атестату про повну загальну середню освіту
071 Облік і оподаткування 1. Українська мова та література 0,3 100 0,1
2. Математика 0,3 100
3. Іноземна мова або Географія 0,3 100

Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Облік і оподаткування»!