Новини ЕІУ

Високий рівень викладання підтверджено

На кафедрі маркетингу ННІ ЕіУ пройшов цикл відкритих лекційних та практичних занять для студентів спеціальностей «Маркетинг» та «Реклама і зв’язки з громадськістю». Основною метою було не лише підвищення рівня викладання та обміну досвідом, але й формування професійних компетенцій у майбутніх піарників, рекламістів та фахівців з маркетингу.

Цикл відкритих занять розпочала старший викладач кафедри маркетингу Аліна Бергер, яка провела практичне заняття на тему «Класифікація видів маркетингу». В контексті діалогу зі студентами було обговорено види маркетингу за різними ознаками, наведено багато прикладів для кращого сприйняття та засвоєння матеріалу студентами.

Високий професіоналізм продемонструвала на лекції «Маркетингове середовище підприємства» доцент кафедри маркетингу Тетяна Бєлова. Маркетологи змогли прослухати матеріали зі своєї спеціальності у цікавому послідовному викладенні досвідченого викладача. В ході лекції було обговорено питання сутності та складових маркетингового середовища функціонування бізнес-організації. Для кращого засвоєння матеріалу лектор надала студентам можливість навести приклади елементів маркетингового середовища тих підприємств, які є базою для написання курсових робіт.

На високому професійному рівні пройшла лекція на тему «Політичний імідж: типи, функції, невербальний аспект», яку провела  доцент кафедри маркетингу Юлія Соловйова. Лектор розповідала про важливе поняття з яким доводиться працювати фахівцям у галузі PR, політтехнологам, іміджмейкерам, – політичний імідж, а також про його основні властивості, функції та види. В формі дискусії зі студентами вивчили сучасні механізми формування іміджу політика та його невербальну складову.

Високу викладацьку майстерність продемонструвала доцент кафедри маркетингу Олена Шаповал, прочитавши лекцію на тему «Маркетингова електронна система як складова корпоративної інформаційної системи». Лектор обґрунтовано довела необхідність використання корпоративних інформаційних систем в компаніях, що здійснюють бізнесову діяльність в сфері виробництва продукції харчової промисловості на національному та світовому рівнях. В контексті діалогу зі студентами обговорили функціональність деяких програмних продуктів для виконання електронних бізнес-операцій та ведення е-маркетингу.

Завершила цикл відкритих занять професіонал у сфері соціальних комунікацій, доцент кафедри маркетингу Олена Довженко з темою лекції «PR у часи Відродження». Лектор розповідала про винахід друкарського верстату Й. Гутенбергом як передумову появи перших друкованих реклам. Пізнавальною була інформація про розвиток торгівлі та засобів рекламування в епоху великих географічних відкриттів, про діяльність глашатаїв та появу реклами у вигляді вивісок. Говорили також про Н. Макіавеллі як засновника політичного піару.

Відкриті заняття були проведені на високому науково-методичному рівні з використанням інноваційних технологій, мультимедійних презентацій, відеофрагментів та ілюстративного матеріалу. Присутні відзначили високу майстерність викладання матеріалу, що є необхідністю при підготовці майбутніх фахівців зі спеціальності «Маркетинг» та «Реклама і зв’язки з громадськістю» в ННЕіУ.