Наукові конференції


Матеріали ІV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ППРОМИСЛОВОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

24-25 листопада 2016 р Открыть