HR-МАЙСТЕРНЯ

HR-МАЙСТЕРНЯ

Студентський клуб «HR-майстерня» – це неформальне об’єднання студентів-ейчарів різних курсів, випускників, викладачів кафедри управління персоналом та економіки праці з метою професійного удосконалення і взаємодопомоги, діяльність якого зосереджена у трьох напрямках:


СЕКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ І СТАЖУВАНЬ

Завдання секції:

 • встановлення прямих контактів із потенційними роботодавцями та організація співпраці з ними на взаємовигідній основі
 • закріплення у студентів теоретичних знань на практиці, набуття ними досвіду роботи за фахом паралельно із навчанням і, як наслідок, формування високого конкурентного статусу випускників кафедри на ринку праціНапрямки діяльності секції:

 1. Поширення серед студентів інформації про актуальні пропозиції проходження практики і стажувань від підприємств-роботодавців через внутрішні комунікації у соціальних мережах, шляхом відвідування ярмарок вакансій і кар’єрних форумів.
 2. Влаштування зустрічей студентів із представниками підприємств-роботодавців для ознайомлення з діючими програмами стажувань, орієнтованих на управлінців персоналом, й проведення групових співбесід щодо участі в них.
 3. Факультативні заняття з техніки пошуку роботи і започаткування власної справи, у тому числі із залученням випускників кафедри для обміну досвідом.

У 2015 – 2016 роках студенти-управлінці персоналом 3-4 курсів, відібрані на конкурсних засадах, стажувались в HR-департаментах ПАТ «ОТР Банк» (1 місяць), ПІІ «Білла-Україна» (1 місяць), Київській обласній державній адміністрації (2,5 місяці), рекрутинговій агенції «Dopomoga Ukraine» (4 місяці), компанії «Avon» (4 місяці), ПАТ «Укртелеком» (1 місяць), британській рекрутиноговій компанії «Brain Source International» (1 місяць) та ряду інших компаній. Стажування відбувалось без відриву від навчання (до або після пар, в період літніх та зимових канікул).СЕКЦІЯ ДОДАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Завдання секції:

 • сприяння всебічному професійному розвитку майбутніх управлінців персоналом, розширенню їх світогляду та підвищенню рівня обізнаності про новітні тренди в HR-індустрії
 • забезпечення безпосереднього спілкування студентів з експертами в сфері HR
 • поглиблення та урізноманітнення фахових знань в рамках класичної навчальної програми управлінців персоналом


Напрямки діяльності секції:

 1. Участь студентів у масштабних HR-івентах і спеціалізованих виставках, соціальних та освітніх проектах.
 2. Організація на базі кафедри тренінгів, майстер-класів, воркшопів від досвідчених спікерів з числа HR-менеджерів підприємств різних сфер бізнесу, сертифікованих тренерів, рекрутерів, або їх відвідування студентами у виїзному форматі.

Тематика означених вище заходів охоплює широкий спектр питань: від традиційного кадрового адміністрування на реальних прикладах компаній до новаційних HR-практик і специфічних компетенцій сучасного управлінця персоналом.СЕКЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Завдання секції:

 • розвиток у студентів творчого мислення, хисту до наукових досліджень і новаторства як невід’ємних елементів підготовки фахівців спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» згідно вимог Болонської конвенції
 • налагодження міжвузівських комунікацій в науковій сфері, формування позитивного іміджу кафедри (факультету) та її вихованців у науковій спільноті


Напрямки діяльності секції:

 1. Проведення кафедральних наукових семінарів, турнірів, публічних дебатів і засідань секції, у тому числі із залученням сторонніх фахівців науково-дослідних установ.
 2. Підготовка студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, профільних конкурсах і конференціях з науковими роботами (проектами) та доповідями.