Новини ЕІУ

Знайомимось із програмним продуктом ТОВ «Дебет Плюс»

У перший тиждень вересня на кафедрі обліку і аудиту за ініціативи в.о. завідувача цієї кафедри професора Володимира Осмятченка для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відбулася лекція у форматі онлайн-конференції  з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні» від стейкхолдера, директора з маркетингу компанії «Дебет Плюс» Сергія Мозгового.

ТОВ «Дебет Плюс» – українська компанія-розробник програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського, оперативного та фінансового обліку.

Лектор детально ознайомив здобувачів із програмним продуктом ТОВ «Дебет Плюс», розповів про можливості повної автоматизації обліково-аналітичних процесів та переваги програми. Слід відмітити, що на кафедрі обліку і аудиту ННІ ЕіУ НУХТ підписаний меморандум про співпрацю з ТОВ «Дебет Плюс», що дозволить здобувачам не лише навчитися працювати в програмному продукті компанії, але й отримати сертифікати, що підтверджують професійні компетенції здобувачів.

Дякуємо Сергій Мозговому за цікаву та корисну зустріч, можливість набуття нових компетенцій та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.