Новини ЕІУ

Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств

18 листопада на базі кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ була проведена ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «ВНЕСОК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У РОЗБУДОВУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ».

Основна мета проведення конференції – залучення студентів, аспірантів та молодих учених до наукової діяльності, обмін знаннями та досвідом, визначення тенденцій та перспектив розвитку сучасного менеджменту у науці. У конференції взяли участь 112 здобувачів вищої освіти з НУХТу та 1 здобувач з Університету економіки та права «КРОК».

Конференція була відкрита вступним словом зав. кафедрою економіки праці та менеджменту Національного університету харчових технологій (м. Київ) доктора економічних наук, професора Березянко Т.В.

На пленарному засіданні були представлені наступні доповіді:

1. Бутнік-Сіверський О. Б. - завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів. Інститут післядипломної освіти НУХТ, доктор економічних наук, професор, академік АТН України та академік УАН. Тема доповіді: Трансфомація виробничої системи на інвестиційно-інтелектуальній основі – складова стратегії менеджменту.

2. Скопенко Н.С. – доктор економічних наук, професор кафедри економіки праці та менеджменту ННІ ЕіУ НУХТ. Тема доповіді: Обгрунтування стратегії розвитку компаній з урахуванням стадії консолідації галузі.

3. Ємцев В.І. - доктор економічних наук, професор кафедри економіки праці та менеджменту ННІ ЕіУ НУХТ. Тема доповіді: Зелена економіка як особливий підхід до економічного розвитку сучасного суспільства.

Робота конференції проходила у формі засідань 2 наукових секцій за напрямами:

1. Менеджмент внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку підприємств харчової промисловості.

2. Менеджмент в умовах відновлення розвитку підприємств.

На конференції було заслухано 16 доповідей студентів. Серед представлених робіт, по секції «Менеджмент внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку підприємств харчової промисловості», найкращими були визначені доповіді студентів:

1. Анастасія Тарануха  (МН-2-3М) - «Методика динамічного SWOT-аналізу». Науковий керівник: к. е. н, доц. Дунда С.П. (I місце).

2. Михайло Смиженко (МН-2-6) - «Мотивація як психологічна безпека в умовах капіталізації інтелекту на підприємствах». Науковий керівник: к. е. н, доц. Кириченко О.М. (II місце).

3. Денис Борисов (МН-2-7) – «Організація експортної діяльності підприємства». Науковий керівник: к. е. н, доц. Кириченко О.М. (IIІ місце)

4. Олександр Кустовський (МН-2-7) - «Удосконалення інфраструктури розвитку імпортної діяльності підприємства». Науковий керівник: к. е. н, доц. Кириченко О.М. (IIІ місце).

На секції «Менеджмент в умовах відновлення розвитку підприємств» переможців серед спікерів (спікерок) визначили шляхом інтерактивного голосування присутніх в одному з популярних сервісів online-опитувань. Призові місця розділили між собою здобувачі освітньої програми «Менеджмент персоналу».

1 місце отримала здобувачка Даріна Капрізова (МП-1-8) з презентацією теми «Гендерні тренди на ринку праці та корпоративні практики гендерної рівності в Україні» (науковий керівник – Юлія Гринюк). 2 місце розділили одразу двоє здобувачів – Павло Ятченко (МП-1-8М) – «Діджитал інструменти віртуального офісу для реалізації функцій HRM» (науковий керівник – Ліана Мазник) і Тетяна Федорчук (МП-1-8) – «Синдром професійного вигорання персоналу як виклик для підприємств в період пандемії» (науковий керівник – Юлія Гринюк). 3 місце аудиторія віддала здобувачці Світлані Степаненко (МП-1-8) – «Трансформація вільних робочих просторів у гнучкі офіси» (науковий керівник – Юлія Гринюк).

Переможці та доповідачі секції отримали від викладачів приємний бонус – HRyvnia (сертифікати на додаткові бали різного номіналу).

Секційні засідання пройшли на високому організаційному, науково-теоретичному рівні в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням студентської молоді. Обрана тема науково-практичної конференції стала плідним підгрунттям для обміну думками із зазначеної проблематики.