Новини ЕІУ

Акредитаційна експертиза ОП "Економіка підприємства"

Згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №66-Е від 21.01.2021 р. у Навчально-науковому інституті економіки і управління НУХТ у період  з 12.10.2021 по 14.10.2021 р. у дистанційному режимі буде проводитися акредитаційна експертиза освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерськимм) рівнем вищої освіти.