Новини ЕІУ

Круглий стіл на кафедрі фінансів

Нещодавно на кафедрі фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління відбувся круглий стіл зі стейкхолдерами з обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Зустріч проводилася в онлайн-режимі.

Робота круглого столу розпочалась зі звернення до учасників зустрічі гарантки освітньої програми першого (бакалаврського) рівня, доцентки Світлани Бойко та гарантки освітньої програми другого (магістерського) рівнів професорки Лади Шірінян, які висвітлили структуру оприлюднених на сайті Національного університету харчових технологій для публічного обговорення проєктів освітньо-професійних програм, особливості освітніх програм, цілі, освітні компоненти, які сприяють формуванню загальних і фахових компетентностей.

Гарантки повідомили, що кафедрою були враховані попередні рекомендації стейкхолдерів, випускників, викладачів і здобувачів освіти, а саме: було проведено заміну окремих дисциплін, удосконалено освітні компоненти, уточнено програмні результати навчання.

В обговоренні взяли участь керівник напрямку трудових ресурсів АТ КБ «Приватбанк» Неля Гребініченко, начальник відділу продажу Дарницького управління ПрАТ СК «Уніка» Володимир Скрицький, менеджер по роботі з бізнес-клієнтами АТ «Ідея Банк» Сєвда Керімова, фахівець з маркетингу та розвитку бізнесу ПРАТ «ЛАНТМАННЕН АКСА» Лілія Шумило, доцентка кафедри фінансів Інна Дем’яненко та здобувачі вищої освіти Світлана Дем’янчук й Анастасія Сідерова.

За результатами зустрічі стейкхолдери та здобувачі висловили пропозиції щодо внесення деяких коректив в освітньо-професійні програми, які будуть враховані гарантами програм.