Новини ЕІУ

Магістерський марафон ННІ ЕіУ - розпочато

У Навчально-науковому інституті економіки і управління розпочалися захисти дипломних магістерських робіт.

Магістранти третього випуску спеціальності "Міжнародні економічні відносини" представили до захисту актуальні дослідження, в яких розкрили набуті теоретичні знання та продемонстрували аналітичні здібності, підкріплені глибокими практичними висновками. Теми дипломних робіт були присвячені аналізу аграрного комплексу та харчової промисловості України, проблемам вітчизняної міграційної політики та шляхам їх вирішення, дослідженню її інвестиційного потенціалу, особливостям зовнішньоекономічної діяльності України тощо.
Під час захисту магістранти ННІ ЕіУ впевнено представили результати своїх досліджень та змістовно відповідали на запитання атестаційної комісії. У підсумки – всі доповідачі захистили свої дипломні проєкти лише на «добре» і «відмінно».

Викладацький склад кафедри міжнародної економіки інституту ЕіУ вітає здобувачів із успішними захистами та бажає знайти застосування отриманим знанням на практиці!