Новини ЕІУ

Вітаємо колектив кафедри фінансів з виходом у світ нового підручника

Вийшов друком підручник «Банківська система» (частина перша) колективу авторів кафедри фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління під керівництвом та загальною редакцією д.е.н. Лади Шірінян.

Підручник складається із двох частин: «Банківська система України та її економічні основи» (ч. 1) й «Основи банківської справи. Банківські послуги та операції» (ч. 2).

Автори спробували «очима студентів» знайти цікавий і зрозумілий підручник із банківської системи, у якому доступно був би викладений складний матеріал, оскільки впевнені, що молоді люди мають відкрити для себе цікавий світ банківської науки і сучасні теми в галузі банківської діяльності, які стануть центральними в їхній професійній діяльності через кілька років. Автори прагнули максимально доступно викласти матеріал без втрати економічної суті з метою захоплення курсом і професійного збагачення студентської молоді та доклали максимум зусиль для того, щоб видання було сучасним і професійним і допомогло студенту зрозуміти, що і як відбувається в банківський системі України.

Такий авторський підхід поступового занурення в дисципліну сприяє активнішому вивченню і спрямований на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю студента, уміння розв’язувати задачі.

Підручник розраховано на викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практиків банківської справи і буде корисний усім, хто бажає професійно знати все про сучасну банківську систему України.

Із підручником можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету харчових технологій.