Новини ЕІУ

Відкрита лекція на кафедрі маркетингу

На кафедрі маркетингу Навчально-наукового інституту економіки і управління відбулося відкрите лекційне заняття доцента Вікторії Стеценко з дисципліни «Організація рекламної кампанії» для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю».

Лекційний матеріал було викладено на відповідному науково-методичному рівні, інформація була структурована та надана у чіткій послідовності із застосуванням конкретних прикладів, що дало змогу доступно донести матеріал студентам. Викладач обґрунтувала доцільність вивчення теми, її взаємозв’язок з попередніми темами дисципліни, відзначила важливість навиків, що будуть здобуті, та їх необхідність для майбутньої фахової діяльності спеціалістів в галузі реклами.

Активність студентів, професійний підхід лектора, доброзичлива атмосфера, налагоджений контакт викладача з аудиторією формують освітній процес європейської якості, результатом якого стають успіхи випускників. Відкрита лекція доцента кафедри маркетингу Вікторії Стеценко була відзначена позитивними відгуками колег.