Новини ЕІУ

Пріоритетні напрями роботи у підготовці майбутніх фахівців

Завершився вересень і навчальний процес у Навчально-науковому інституті економіки і управління набрав повних обертів. Наші студенти активно навчаються, опановують матеріал на лекціях, демонструють знання на практичних заняттях і закріплюють свої вміння під час виробничої практики. А у студентів-випускників триває завершальний етап – переддипломна практика та написання випускової кваліфікаційної роботи.

Ні для кого не секрет, що «турбувати» студентів щодо виконання ними дипломної роботи керівникам необхідно якомога раніше. Адже вибір теми, методів дослідження, а потім і обґрунтування пропозицій - справа не з легких. Тому й процес цей вимагає узгодженої та кропіткої роботи як студента, так і керівника. Активно працюють зі своїми студентами-дипломниками викладачі кафедри маркетингу ННІ ЕіУ, зокрема професори Наталія Соломянюк, Лариса Страшинська,  доценти Світлана Ткачук, Вікторія Стеценко, Андрій Никоненко та інші. Формуючи активну життєву позицію та науковий світогляд майбутніх фахівців, викладачі інституту ЕіУ закладають підґрунтя наукових здобутків своїх випускників у подальшій дослідницькій діяльності.

З 1 жовтня розпочався активний період навчання й у аспірантів-першокурсників. Вони вдало поєднують дослідницьку діяльність з аудиторними заняттями в межах вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень та планування експерименту» (викладач – Лариса Страшинська. А ще вони активно готуються до виступів з доповідями на VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», яка відбудеться 21-22 листопада 2018 року в Національному університеті харчових технологій.

Активна робота з науковими керівниками в аспекті вибору теми та складання плану дисертаційного дослідження супроводжується систематичною працею над літературними джерелами у науковій бібліотеці НУХТ. Саме з наукової бібліотеки та дослідницьких лабораторій починали свою діяльність провідні вчені в галузі харчових технологій, що складають «золотий фонд» нашого університету.