Новини ЕІУ

Єдність навчання і наукових досліджень

Усім, що ми сьогодні знаємо та вміємо, чим володіємо та користуємося, ми у значній мірі зобов’язані науці, яка є найвищим щаблем розумового розвитку людини.

Наукова робота у закладі вищої освіти є невід’ємною складовою діяльності будь-якої структурної одиниці. На кафедрі маркетингу Навчально-наукового інституту економіки і управління, де науковою роботою активно займається весь професорсько-викладацький склад, цілеспрямовано заохочують студентів до наукової діяльності, починаючи з перших років навчання.

Плідна діяльність наукового гуртка «Інтелектуал», щорічні перемоги та призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, активна участь студентів у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях – це лише незначні здобутки щоденної кропіткої і наполегливої роботи викладачів кафедри, що спрямована на формування спеціалістів нового типу, які здатні не лише мислити та аналізувати, а й творчо підходити до вирішення наукових проблем та відстоювати власну позицію.

На лекційних та практичних заняттях з дисципліни «Основи наукових досліджень» (викладач – д.е.н., проф. Лариса Страшинська) студенти ННІ ЕіУ набувають знань з методології, теорії, методів та методик проведення наукових досліджень, що є базою для проведення науково-дослідної діяльності.

Нещодавно практичне заняття для студентів 2 курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яке було присвячене обговоренню проблеми «Екологічно чиста продукція: перспективи виробництва», перетворилось на справжню дискусію. Значна частина студентів підготувала доповіді на задану тему, проте були й такі, які переконували аудиторію у необхідності розширення виробництва генетично модифікованої продукції з огляду на її високу врожайність та необхідність вирішення проблем бідності та голодування окремих країн світу. І хоча викладач акцентувала увагу на проблемі екологічного землеробства, а прихильники «органіки» переконували у необхідності збільшення її вирощування, студенти-опоненти активно відстоювали власну точку зору, аргументуючи це статистичними даними та підкріплюючи значним практичним матеріалом.

Приємно спостерігати, як набуті знання студентів інституту ЕіУ стають наріжним каменем у формуванні світогляду майбутнього дослідника.

Довго ще б тривала ця дискусія, якби не продзвенів дзвоник. Усі студенти залишилися незламними стосовно своїх поглядів, проте бажання кожної групи переконати опонента у своїй правоті заслуговує всілякої поваги, підтверджуючи відому мудрість з античності, що «в суперечці народжується істина».