Новини ЕІУ

Творчі пошуки рекламістів

У період трансформаційних перетворень та глобалізації економіки виникає потреба в якісно новій теоретичній підготовці висококваліфікованих спеціалістів, здатних до самостійної творчої роботи.

Широке залучення студентів до науково-дослідної роботи, збагачення їх знань новими науковими здобутками, розвиток здібностей до творчого мислення, наукового аналізу явищ і процесів є пріоритетним завданням кафедри маркетингу Навчально-наукового інституту економіки і управління. Впроваджуючи нові перспективні форми навчання студентів, професорсько-викладацький склад кафедри, починаючи з першого курсу, сприяє формуванню у студентів навичок проведення науково-дослідної роботи, розвитку самостійної активності та  творчих пошуків на ниві дослідження маркетингових підходів у розв’язанні економічних проблем.

Навчальний рік лише почався, проте студенти другого курсу групи РЗ 2-10 спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» вже активно поринули у навчальний процес. На заняттях з дисципліни «Основи наукових досліджень» (викладач – д.е.н., проф. Страшинська Л.В.) в межах опанування теми «Основи методології науково-дослідної діяльності», студентам було запропоновано підготувати доповідь на тему: «Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на підприємствах харчової промисловості». Рекламісти ННІ ЕіУ взяли активну в обговоренні даної проблеми.

Результати досліджень студентів показали, що більшість потужних підприємств харчової промисловості активно впроваджують ключові принципи корпоративної соціальної відповідальності. Студентський інтерес викликали як теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності, її принципів та основних характеристик, так і практичні аспекти впровадження світового та вітчизняного досвіду впровадження КСВ у діяльності підприємств харчової промисловості.

Жваве обговорення викликала доповідь Тетяни Галушко щодо сутності КСВ, її основних принципів, а також функцій соціального підприємництва та ознак соціальної відповідальності підприємства. Найбільше зацікавила аудиторію Катерина Єгорченко, яка розповіла про практичні аспекти впровадження КСВ на підприємствах «Концерну Хлібпром» та Діана Маслієва, доповідь якої була присвячена діяльності компанії «Брітіш Американ Табакко Україна». Вероніка Стрілець ознайомила аудиторію із складовими проекту КСВ компанії «ROSHEN», а Аліса Іконник розповіла про медіа-підтримку каналом 1+1 принципів корпоративної соціальної відповідальності та основні складові розробленої каналом стратегії сталого розвитку, в межах якої фокусуються проекти КСВ.

Результати студентських пошуків у майбутньому будуть використані для підготовки тез на студентських конференціях, які активно проводить інститут економіки і управління НУХТ.