Новини ЕІУ

Процес удосконалення - безперервний

19 січня відбулося чергове засідання проєктної групи освітньої програми, здобувачів 2-4 курсів ОС Бакалавр денної і заочної форм навчання та стейкхолдерів ‒ HR-практиків для обговорення результатів локального моніторингу освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу», її сильних і слабких сторін з метою подальшого удосконалення  у проєкті цієї ОПП 2023 року.

 

Гарант освітньої програми, професор Олена Драган доповідала усім зацікавленим сторонам про якість освітньої програми та освітню діяльність за ОПП на підставі результатів проведеного локального моніторингу: рівень кадрового, методичного і наукового забезпечення та визначення подальших шляхів підвищення якості освітньої програми, забезпечення її відповідності критеріям оцінювання якості ОП.

Цінні поради при проведенні SWOT-аналізу ОПП було отримано від стейкхолдера ‒ начальника відділу підбору та адаптації персоналу масових позицій Управління з розвитку бренду роботодавця Департаменту по роботі з персоналом акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) Дениса Гончарука

Здобувачі другого курсу Альбіна Горобець і Вікторія Овадюк звернули увагу на сучасні «загрози» для розвитку ОПП.

Проєктну групу вразила активність здобувачів, які пропонують для ОПП введення нових вибіркових дисциплін, цінні підсилення і уточнення за новими трендами (інтелектуалізація, економіка 4.0) змісту обов’язкових дисциплін. Пропозиції були підтримані HR-практиками, проєктною групою як такі, що підвищать рівень унікальності ОПП.

 

 

Представники поєктної групи вдячні за усі внесені пропозиції, побажання, зауваження від стейкходерів і здобувачів, які будуть опрацьовані і враховані у проєкті ОПП «Менеджмент персоналу» 2023 року.