Новини ЕІУ

Міжуніверситетський круглий стіл

   Кафедра маркетингу ННІ ЕіУ виступила організатором міжуніверситетського круглого столу «Кваліфікаційні роботи здобувачів спеціальності 061 "Журналістика". У засіданні взяли участь гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр й відповідальні за напрямок викладачі шести університетів: Національного університету харчових технологій, Київського університету імені Бориса Грінченка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Сумського державного університету, Східноукраїнського університету імені Володимира Даля, Ужгородського національного університету.


   Обговорення було присвячене обміну досвідом організації написання кваліфікаційних робіт здобувачами-журналістами освітніх ступенів "бакалавр" та "магістр", а також визначення напрямів для вдосконалення роботи, зокрема й в умовах воєнного стану.


   На засіданні розглянули практичну реалізацію вимоги стандарту до написання кваліфікаційних робот. Оскільки кваліфікаційна робота - це виготовлений інформаційний продукт або проєкт інформаційної акції чи інформаційна акція, до яких додають пояснювальну записку, то учасники представили свій досвід вибору об’єкта й предмета роботи, вимоги до пояснювальної записки, складові інформаційного продукту, який представлено на захист.


   Окремим питанням було дотримання наступності у виконанні кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів. Присутні акцентували увагу на важливості теоретичного узагальнення в роботі на магістерському рівні та уникнення дублювань із бакалаврськими роботами. Важливим етапом засідання круглого столу був обмін досвідом написання кваліфікаційних робіт в умовах воєнного стану. Учасники представляли університети різних куточків України, у тому числі з прикордонних з Росією територій, а також тимчасово переміщених університетів із зони окупації. Тому визначення шляхів для спрощення технічних вимог до кваліфікаційної роботи без втрати її якості було як ніколи на часі.


   Проведене засідання допоможе учасникам знайти шляхи вирішення проблем, які постають під час написання кваліфікаційної роботи, вдосконалити вимоги до роботи здобувачів в умовах воєнного стану, спираючись на досвід інших університетів.