Маркетинг

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 1934 році)

Кафедра маркетингу Навчально-наукового інституту економіки і управління здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за такими спеціальностями: «Маркетинг», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Товарознавство та торговельне підприємництво».

На сьогоднішній день фахівці з маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю користуються підвищеним попитом на ринку праці. Випускники кафедри маркетингу працюють на посадах менеджерів з маркетингу, збуту, реклами і зв’язків з громадськістю, начальниками відповідних відділів, а також фахівцями з методів розширення ринків збуту, аналітиками із дослідження товарного ринку, консультантами із ефективності підприємництва та маркетингу, рекламістами, мерчендайзерами.

Кафедра маркетингу – це дружній колектив досвідчених науковців, які здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості та інших галузей економіки. У навчальний процес інтенсивно впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу. Зокрема, на кафедрі наявні окремий комп’ютерний клас із маркетинговим програмним забезпеченням, а також спеціалізована аудиторія, оснащена сучасним обладнанням для проведення лекційних занять із профільних дисциплін.

Університет забезпечує проходження студентами кафедри маркетингу виробничої та переддипломної практики на провідних підприємствах харчової промисловості України, таких як ПАТ «Оболонь», ПАТ «Карлсберг Україна», КЗБН «Росинка», ПАТ «Житомирський м’ясокомбінат»,  хлібокомбінати ПАТ «Київхліб» та інших.

Важливим напрямом роботи кафедри маркетингу ННІ ЕіУ є співпраця з Міжнародним інститутом CEDIMES, зокрема з такими його навчальними закладами, як Університети Париж-2 та Париж-12, Університет Бордо (Франція), Університет Торонто (Канада), Бернський університет (Швейцарія). Співробітники кафедри маркетингу приймають активну участь у міжнародних колоквіумах, які проводяться даною організацією. Відповідно до договору, укладеного з Міжнародним інститутом CEDIMES, кафедра маркетингу організовує для студентів, які бажають отримати французький диплом магістра з маркетингу, додаткові курси відповідно до навчальних програм цієї організації із перспективою навчання на старших курсах у Франції.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1934 рік заснована кафедра організації, планування та управління харчової промисловості, яка займалася підготовкою інженерів-економістів
1994 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Менеджмент організації», для яких деякий час кафедра була випусковою
1997 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Маркетинг»
1998 рік назву змінено на кафедру маркетингу
2007 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», для яких деякий час кафедра була випусковою
2008 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Товарознавство і торгівельне підприємництво», для яких деякий час кафедра була випусковою
2013 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»

НАУКОВА РОБОТА

Тематика наукової роботи викладачів кафедри маркетингу охоплює такі основні напрями:

  • розробка теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо забезпечення планування в маркетингу;
  • теоретико-методологічні підходи щодо комплексного розвитку сучасного бізнесу в умовах глобалізації ринку;
  • державне регулювання соціального захисту населення та шляхи подолання бідності в Україні;
  • стратегічні пріоритети та перспективи розвитку вітчизняного ринку харчових продуктів;
  • сучасні технології маркетингу.

Науковий потенціал кафедри маркетингу зосереджений на дослідженні і визначенні шляхів зростання ефективності функціонування підприємств харчової промисловості в ринкових умовах.

В сфері наукової діяльності кафедра маркетингу тісно співпрацює з Міжнародним інститутом CEDIMES, що дозволяє постійно обмінюватися досвідом із 60 країнами світу.

Результати досліджень співробітників кафедри маркетингу відображені у таких журналах та збірниках наукових праць, як «Наукові праці НУХТ», «Формування ринкових відносин в Україні», «Економіка і держава» (Україна), «Журнал публикаций аспирантов и докторантов» (Росія), наукових виданнях інституту CEDIMES тощо.

Інформація про викладачів кафедриСоломянюк Наталія Миколаївна

В.о. завідувача кафедри маркетингу, д.е.н., доцент


Науковий ступінь: д.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2016 р. Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади планування маркетингу на підприємствах харчової промисловості». Професор кафедри маркетингу, 2016 р.

Наукові інтереси: Дослідження та формування комплексу маркетингового інструментарію в ланцюгу створення споживчої цінності товару/послуги підприємства.

Викладає дисципліни:
Маркетингове планування
Теорія реклами
Брендинг
Організація торгівлі


Освіта: магістр з менеджменту організацій (УДУХТ, 2001 р.)

Email: nsolomianiuk@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Розумей Світлана Борисівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2016 р. Тема кандидатської дисертації: «Формування систем розподілу продукції підприємств пивобезалкогольної галузі».

Наукові інтереси: Управління збутовою діяльністю підприємств. Дослідження сучасних технологій управління продажами.

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Маркетингова політика розподілу
Управління продажами


Освіта: магістр з менеджменту організацій (НУХТ, 1999 р.)

Email: rozsveta@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Страшинська Лариса Володимирівна

Професор кафедри маркетингу


Науковий ступінь: д.е.н. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2009 р. Тема докторської дисертації «Стратегічні засади розвитку ринку харчових продуктів в Україні: теорія, методологія та практика». Професор кафедри маркетингу, 2012 р.

Наукові інтереси: Розвиток вітчизняних продовольчих ринків, соціальна відповідальність бізнесу, продовольча безпека України

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Маркетинг в готельному та ресторанному господарстві
Основи наукових досліджень
Методи наукових досліджень та планування експерименту


Освіта: інженер-економіст, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1989 р.

Email:

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Скригун Наталія Петрівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість), 2007 р. Тема кандидатської дисертації: «Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)». Доцент кафедри маркетингу, 2010 р.

Наукові інтереси: Дослідження ефективних маркетингових технологій просування товару.

Викладає дисципліни:
Маркетингові комунікації
Маркетингове ціноутворення
Ціноутворення та управління ціновою політикою
Рекламний менеджмент


Освіта: магістр з менеджменту організацій (НУХТ, 2000 р.)

Email: skr2009@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Крайнюченко Ольга Феодосіївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування та управління народним господарством та його галузями (харчова промисловість), 1992 р. Тема кандидатської дисертації: «Економічна ефективність управління асортиментом продукції підприємств харчової промисловості України». Доцент кафедри маркетингу, 1996 р.

Наукові інтереси: Проблеми формування та удосконалення маркетингової політики підприємства.

Викладає дисципліни:
Промисловий маркетинг
Міжнародний маркетинг
Маркетингові дослідження
Маркетинговий менеджмент
Концептуальні засади наукової творчості


Освіта: інженер-економіст (КТІХП, 1983 р.)

Email: kraof2016 @ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Бєлова Тетяна Геннадіївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація управління та планування народного господарства (харчова промисловість), 1980 р. Тема кандидатської дисертації: «Совершенствование экономических методов повышения эффективности производства» (на примере кондитерской промышленности Украинской ССР). Доцент кафедри маркетингу, 1992 р.

Наукові інтереси: Проблеми стратегічного розвитку підприємства

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Маркетингові дослідження
Стратегічний маркетинг


Освіта: інженер-економіст за спеціальністю «Економіка та організація промисловості продовольчих товарів» (КТІХП,1975 р.)

Email:

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Капінус Лариса Василівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість), 2010 р. Тема кандидатської дисертації: «Реклама як чинник управління поведінкою споживачів» (на прикладі підприємств з виробництва безалкогольних напоїв)». Доцент кафедри маркетингу, 2013 р.

Наукові інтереси: поведінка споживачів в системі маркетингу, інтернет-маркетинг, електронна комерція

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Електронна комерція
Мерчандайзинг
Реклама в місцях продажу


Освіта: магістр з маркетингу (НУХТ, 2002 р.)

Email: larisa.kapinus@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Фєдотова Наталія Михайлівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к. філол. н. 10.01.02 – українська мова, 2008 р. Тема кандидатської дисертації «Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика творення тексту оніма». Доцент кафедри журналістики і видавничої справи, 2011 р.

Наукові інтереси: Соціальна комунікація, масова комунікація, реклама, зв’язки з громадськістю.

Викладає дисципліни:
Сучасна реклама та PR
Реклама та PR в Інтернеті
Теорія та методика рекламної та PR творчості
Основи дизайну і копірантингу
Креатив у рекламі та PR


Освіта: філолог, викладач української мови і літератури, 2002 р.

Email: n.fedotova.edu@gmail.com

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Соловйова Юлія Євгеніївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к. н. із соц. ком. зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики, 2010 р. Тема кандидатської дисертації «Мотиви державотворення в письменницькій публіцистиці кін. ХХ – поч. ХХI ст.: еволюція, поетика, прагматика».

Наукові інтереси: Соціальна комунікація, реклама, зв’язки з громадськістю

Викладає дисципліни:
Галузеві зв’язки з громадськістю,
Організація роботи прес-служби,
Політконсалтинг і виборчі технології,
Імагологія,
Інформаційні війни та інформаційна політика і безпека,
Основи наукових досліджень.


Освіта: магістр філології, 2004 р.

Email: ys2017@ukr.net

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Шаповал Олена Федорівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація управління та планування народного господарства (харчова промисловість), 1984 р. Тема кандидатської дисертації: «Вдосконалення планування використання основних виробничих фондів в кондитерській промисловості (на матеріалах Укркондитерпрому Мінхарчопрому України)». Доцент кафедри маркетингу, 1993 р.

Наукові інтереси: Дослідження та формування оптимальної товарної політики підприємства та технологічного розвитку маркетингових електронних систем. Проблемні аспекти масової комунікації та інформації.

Викладає дисципліни:
Маркетингова товарна політика
Маркетингові електронні системи
Теорія масової комунікації та інформації


Освіта: інженер-економіст (КТІХП, 1975 р.)

Email: olenafshapoval@gmail.com

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Ткачук Світлана Валеріївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість), 2008 р. Тема кандидатської дисертації: «Механізм інвестування процесів відтворення основних засобів на підприємствах харчової промисловості». Доцент кафедри маркетингу, 2015 р.

Наукові інтереси: Специфіка маркетингу підприємств сфери послуг.

Викладає дисципліни:
Маркетинг у галузях і сферах діяльності
Маркетинг послуг
Стратегічний маркетинг


Освіта: магістр з менеджменту (НУХТ, 2005 р.)

Email: vinyarl@i.ua

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Антонова Ольга Вадимівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к. н. із соц. ком. (2011 р.), спеціальність “Історія та теорія журналістики”. Тема кандидатської дисертації: “Національно-світоглядна публіцистика Миколи Жулинського як інтеграція жанрово-тематичних домінант” Працює у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації з 2010 року Є членом Спілки журналістів України

Наукові інтереси: зображально-виражальні особливості фотографії у масовій комунікації, впливогенний потенціал вербальної та естетичної складової рекламних творів

Викладає дисципліни:
Копірайтинг і дизайн у рекламі та PR
Основи дизайну і копірайтинг
Макетування і системи верстки


Освіта: магістр зі спеціальності “Українська мова та література”, філолог, викладача української мови та літератури (Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2007)

Email: antonova.olga.edu@gmail.com

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Стеценко Вікторія Анатоліївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р. Тема кандидатської дисертації: Діагностика збалансованості витрат на елементи маркетингового комплексу (на прикладі підприємств харчової промисловості).

Наукові інтереси: Поведінкові аспекти в розробці маркетингового комплексу підприємства.

Викладає дисципліни:
Поведінка споживачів
Формування та управління асортиментом
Основи торговельного підприємництва
Організація рекламної кампанії
Іміджелогія


Освіта: магістр з комерційної діяльності (НУХТ, 2011 р.)

Email: stetcenkovika@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Никоненко Андрій Володимирович

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р. Тема кандидатської дисертації: «Маркетингові засади кадрового забезпечення підприємств харчової промисловості». Доцент кафедри маркетингу, 2017

Наукові інтереси: дослідження конкурентоспроможності підприємств та маркетингових аспектів його забезпечення

Викладає дисципліни:
Управління конкурентоспроможністю підприємств
Бенчмаркетинг
Маркетинг
Маркетингові електронні системи


Освіта: магістр з маркетингу (НУХТ, 2006 р.)

Email: nykonenkoav@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Манич Наталія Євгенівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к. філол. н. за спеціальністю 10.01.01 – українська література, 2009 р. Тема кандидатської дисертації: «Творчість Микити Чернявського: проблематика, стильові модифікації, інтертекстуальність». Доцент кафедри видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю, 2014 р.

Наукові інтереси: трендвочинг у рекламі, дослідження життєздатності альтернативних медіа.

Викладає дисципліни:
Історія реклами та PR
Копірайтинг і дизайн у рекламі
Практика PR-діяльності


Освіта: магістр філології (Луганський національний педагогічний університет імені Т. Шевченка, 2006 р.) Master of Arts (M.A.) in International Media Studies (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 2017).

Email: natalymanych@gmail.com

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Бергер Аліна Дмитрівна

Старший викладач кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видам економічної діяльності), 2016 р. Тема кандидатської дисертації: «Формування цінової політики на підприємствах м'ясної галузі». Старший викладач кафедри маркетингу, 2017 р.

Наукові інтереси: Дослідження та формування цінової політики на підприємствах харчової галузі.

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Стратегії торгівельних підприємств
Маркетингові технології управління


Освіта: магістр з обліку і аудиту (НУХТ, 2013 р.)

Email: Alinaberger2016@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Стахурський Валерій Олександрович

Старший викладач кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Організація виробничої та маркетингової діяльності на підприємствах харчової промисловості

Викладає дисципліни:
Організація виробничої та маркетингової діяльності
Основи маркетингу та економічного обґрунтування проекту
Основи підприємницької діяльності


Освіта: інженер-економіст, спеціаліст з економіки та організації промисловості продовольчих товарів; інженер-економіст (КТІХП, 1977 р.).

Email: valeriy2alek@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Степанчук Світлана Олександрівна

Старший викладач кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Формування та використання інтелектуального потенціалу в національній економіці. Підготовлена кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, на тему: «Формування та використання інтелектуального потенціалу в галузях національної економіки».

Викладає дисципліни:
PR
Організація роботи рекламної агенції
Організація PR-кампанії
Соціологія масової комунікації
Маркетинг


Освіта: магістр з економіки підприємства (НУХТ, 2001 р.) Працює в НУХТ з 2000 р., на кафедрі маркетингу з 2010 р.

Email: claira@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Косовець Лариса Іванівна

Старший викладач кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Дослідження збутової діяльності підприємств

Викладає дисципліни:
Біржова торгівля
Комерційна діяльність
Основи біржової діяльності
Торговельне підприємництво


Освіта: інженер-економіст, спеціаліст з менеджменту у виробничій сфері (УДУХТ, 1997 р.)

Email: l.kosovets@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Семененко Катерина Юріївна

Асистент кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Інтернет-маркетинг, маркетинговий аналіз, бренд-маркетинг. Працює над дисертацією на тему: «Забезпечення ефективності розроблення та використання онлайн інструментів просування товарів підприємств харчової промисловості».

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Електронна комерція
Інтернет-маркетинг
Маркетингові технології управління Інтернет-проектами
Інтернет-дослідження в маркетингу


Освіта: магістр з маркетингу (НУХТ, 2010 р.) Аспірант кафедри маркетингу (з 2015 р.).

Email: kateryna.semenenko@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Лелека Ольга Олександрівна

Асистент кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Формування стратегії розвитку персоналу

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Право в галузі реклами та PR
Вступ до спеціальності
Інсайти маркетингових активностей
Історія реклами та PR


Освіта: магістр з права (Міжнародний науково-технічний університет, 2006 р.), спеціаліст з маркетингу (НУХТ, 2009 р.) На кафедрі маркетингу НУХТ працює з 2009 року.

Email: olyaleleka@gmail.com

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Ніколаєнко Ірина Володимирівна

Асистент кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Управління збутовою діяльністю підприємств харчової промисловості. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Управління збутовою діяльністю підприємств харчової промисловості» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладає дисципліни:
Біржова торгівля
Комерційна діяльність
Основи біржової діяльності
Торговельне підприємництво
Інсайти маркетингових активностей


Освіта: магістр з комерційної діяльності (НУХТ, 2009 р.) На кафедрі маркетингу НУХТ працює з 2009 року.

Email: nikolaenko_irina@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Чорноус Людмила Василівна

Асистент кафедри маркетингу


Викладає дисципліни:
Маркетингове ціноутворення
Ціноутворення та управління ціновою політикою


Освіта: інженер-економіст за спеціальністю «Економіка і організація промисловості продовольчих товарів КТІХП (нині НУХТ, 1986р.)

Email: francka1993@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Коваленко Катерина Вікторівна

Завідувач лабораторії кафедри маркетингуСіденко Наталія Володимирівна

Старший лаборант кафедри маркетингуШпаковська Альона Сергіївна

Старший лаборант кафедри маркетингу