Маркетинг

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 1934 році)

Кафедра маркетингу Навчально-наукового інституту економіки і управління здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за такими спеціальностями: «Маркетинг», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Товарознавство та торговельне підприємництво».

На сьогоднішній день фахівці з маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю користуються підвищеним попитом на ринку праці. Випускники кафедри маркетингу працюють на посадах менеджерів з маркетингу, збуту, реклами і зв’язків з громадськістю, начальниками відповідних відділів, а також фахівцями з методів розширення ринків збуту, аналітиками із дослідження товарного ринку, консультантами із ефективності підприємництва та маркетингу, рекламістами, мерчендайзерами.

Кафедра маркетингу – це дружній колектив досвідчених науковців, які здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості та інших галузей економіки. У навчальний процес інтенсивно впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу. Зокрема, на кафедрі наявні окремий комп’ютерний клас із маркетинговим програмним забезпеченням, а також спеціалізована аудиторія, оснащена сучасним обладнанням для проведення лекційних занять із профільних дисциплін.

Університет забезпечує проходження студентами кафедри маркетингу виробничої та переддипломної практики на провідних підприємствах харчової промисловості України, таких як ПАТ «Оболонь», ПАТ «Карлсберг Україна», КЗБН «Росинка», ПАТ «Житомирський м’ясокомбінат»,  хлібокомбінати ПАТ «Київхліб» та інших.

Важливим напрямом роботи кафедри маркетингу ННІ ЕіУ є співпраця з Міжнародним інститутом CEDIMES, зокрема з такими його навчальними закладами, як Університети Париж-2 та Париж-12, Університет Бордо (Франція), Університет Торонто (Канада), Бернський університет (Швейцарія). Співробітники кафедри маркетингу приймають активну участь у міжнародних колоквіумах, які проводяться даною організацією. Відповідно до договору, укладеного з Міжнародним інститутом CEDIMES, кафедра маркетингу організовує для студентів, які бажають отримати французький диплом магістра з маркетингу, додаткові курси відповідно до навчальних програм цієї організації із перспективою навчання на старших курсах у Франції.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1934 рік заснована кафедра організації, планування та управління харчової промисловості, яка займалася підготовкою інженерів-економістів
1994 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Менеджмент організації», для яких деякий час кафедра була випусковою
1997 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Маркетинг»
1998 рік назву змінено на кафедру маркетингу
2007 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», для яких деякий час кафедра була випусковою
2008 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Товарознавство і торгівельне підприємництво», для яких деякий час кафедра була випусковою
2013 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»

НАУКОВА РОБОТА

Тематика наукової роботи викладачів кафедри маркетингу охоплює такі основні напрями:

  • розробка теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо забезпечення планування в маркетингу;
  • теоретико-методологічні підходи щодо комплексного розвитку сучасного бізнесу в умовах глобалізації ринку;
  • державне регулювання соціального захисту населення та шляхи подолання бідності в Україні;
  • стратегічні пріоритети та перспективи розвитку вітчизняного ринку харчових продуктів;
  • сучасні технології маркетингу.

Науковий потенціал кафедри маркетингу зосереджений на дослідженні і визначенні шляхів зростання ефективності функціонування підприємств харчової промисловості в ринкових умовах.

В сфері наукової діяльності кафедра маркетингу тісно співпрацює з Міжнародним інститутом CEDIMES, що дозволяє постійно обмінюватися досвідом із 60 країнами світу.

Результати досліджень співробітників кафедри маркетингу відображені у таких журналах та збірниках наукових праць, як «Наукові праці НУХТ», «Формування ринкових відносин в Україні», «Економіка і держава» (Україна), «Журнал публикаций аспирантов и докторантов» (Росія), наукових виданнях інституту CEDIMES тощо.