Маркетинг

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

(створена у 1934 році)

Кафедра маркетингу здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за такими спеціальностями: “Маркетинг”, “Журналістика” (ОП “Реклама та зв'язки з громадськістю”), “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Ці спеціальності щороку є одними з найпопулярніших серед абітурієнтів.

Випускники кафедри зарекомендували себе конкурентоспроможними фахівцями та знаходять гідне працевлаштування. Вони працюють на посадах менеджерів з маркетингу, збуту, реклами і зв'язків з громадськістю, креативних директорів, комерційних директорів, а також фахівцями з методів розширення ринків збуту, консультантами із ефективності підприємництва та маркетингу, копірайтерами й спічрайтерами, іміджмейкерами, рекламістами, журналістами в ЗМІ, бренд-менеджерами, фахівцями з біржових операцій та Інтернет-трейдингу, аналітиками із дослідження товарного ринку тощо.

Метою кафедри маркетингу є підготовка висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості та інших галузей економіки. Кафедра має багаторічну історію (адже її було створено у 1934 році). Традиційні методи викладання органічно поєднуються з застосуванням сучасних прогресивних технологій педагогічної діяльності та запровадженням в освітній процес останніх наукових досягнень з маркетингу, підприємництва й журналістики.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ:

 1. При формуванні ОПП “Маркетинг”, “Реклама і зв’язки з громадськістю”, “Підприємництво, торгівля й біржова діяльність” колективом кафедри було враховано закордонний досвід провідних вищих закладах освіти, тож здобувачі вивчають переважну більшість дисциплін, які викладаються для студентів аналогічних спеціальностей в європейських університетах.
 2. Щороку ОП кафедри переглядалася та вдосконалювалася з урахуванням потреб здобувачів та рекомендацій стейкхолдерів, зокрема, підприємницьких структур та торговельних організацій, випускників та суб'єктів академічної спільноти університету. А отже, випускники отримують усі необхідні знання й навички, яких від них чекають майбутні працедавці.
 3. Навчання за освітньо-професійними програмами на кафедрі орієнтоване на формування як професійних (hard skills), так і універсальних (soft skills) умінь і навичок студентів, що цінуються працедавцями та сприяють кар’єрному зростанню. А в освітньому процесі широко застосовуються активні методи навчання — рольові ігри та тренінги, підготовка проєктів та розбір кейсів тощо. Доброю традицією стало проведення вікторини до Дня маркетолога, тож здобувачі мають змогу в ігровій формі перевірити свої знання та потренуватися у вирішенні цікавих кейсів.

  Щорічний івент до Дня маркетолога

  Переможці конкурсу до Дня маркетолога

  Нестандартні заняття поза аудиторією

 4. Навчальний процес забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів. У складі кафедри маркетингу ‒ 15 кандидатів наук, 3 доктори наук. Викладачі кафедри маркетингу є авторами монографій, підручників, наукових статей в авторитетних закордонних та вітчизняних виданнях. Вони регулярно підвищують свою кваліфікацію, відвідують курси, тренінги й семінари з актуальних професійних питань, проходять стажування, у тому числі й закордонні, а отримані знання впроваджують у процес викладання для здобувачів.

  Колективні монографії кафедри маркетингу

 5. До освітнього процесу кафедра активно залучає практиків. Гостьові лекції, майстер-класи, тренінги від визнаних фахівців галузі, у тому числі закордонних партнерів, є невід’ємною частиною навчання за ОПП “Маркетинг”, “Реклама і зв’язки з громадськістю”, “Підприємництво, торгівля й біржова діяльність” кафедри маркетингу.

  Майстер-клас експертів фондового ринку О. Котанкіна та О. Калюжної

 6. Кафедра долучає здобувачів до ознайомлення з сучасними тенденціями у розвитку галузі. Здобувачі разом з викладачами регулярно відвідують професійні виставки, фестивалі, семінари й круглі столи з представниками галузі та знайомляться з організацією професійної діяльності на провідних підприємствах галузі.

  Здобувачі на екскурсії на підприємстві

  На презентації від 1+1 media для майбутніх журналістів

  На Міжнародній виставці реклами та поліграфії Rema Days Kyiv

 7. У навчальний процес на кафедрі маркетингу інтенсивно впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу. У розпорядженні здобувачів ‒ окремий комп'ютерний клас із маркетинговим програмним забезпеченням та пакетом сучасних графічних редакторів для роботи над рекламними матеріалами. Також є спеціалізована аудиторія, оснащена сучасним обладнанням для проведення лекційних занять із профільних дисциплін, і спеціальне фотографічне обладнання, тож майбутні рекламісти, підприємці й маркетологи набувають практичних навичок створення якісної реклами.

  Використання технічного обладнання на заняттях

 8. Здобувачі кафедри маркетингу проходять практику на провідних підприємствах харчової промисловості України, таких як ПрАТ “Оболонь”, ПрАТ “Карлсберг Україна”, КЗБН “Росинка”, ПрАТ “Житомирський м'ясокомбінат”, ТОВ “Ніжинський консервний завод”, ТДВ “Яготинський маслозавод”, а також відомих рекламних та PR-агенціях, зокрема, ТОВ «Джі енд ай», ТОВ “Sonata group”, ТОВ “Рекламне агентство “Нова епоха”, ТОВ “Бюро Маркетингових Технологій”, ПП Рекламне Агентство “Арт Медіа” тощо.
 9. Кафедра маркетингу НУХТ співпрацює з іноземними партнерами. Так, вагомою віхою в історії розвитку кафедри була співпраця з Міжнародним інститутом CEDIMES, зокрема з такими його навчальними закладами, як Університети Париж-2 та Париж-12, Університет Бордо (Франція), Університет Торонто (Канада), Бернський університет (Швейцарія), спільно з якими проводилися міжнародні конференції. На сьогодні розвивається співпраця з вищим навчальним закладом Польщі — Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах, що орієнтована на отримання подвійного диплому магістра. Іноземних колег також залучають до проведення лекцій Таким чином, здобувачі під час навчання мають змогу засвоїти світові тенденції у сфері маркетингу, підприємництва та рекламної діяльності, орієнтуючись на кращі закордонні здобутки галузі.
 10. Значна увага на кафедрі маркетингу приділяється творчій реалізації здобувачів, адже креативність є важливою професійною рисою для майбутніх маркетологів, рекламістів та підприємців. Творчі конкурси, проекти й виставки робіт на базі кафедри й університету, а також залучення здобувачів до участі у всеукраїнських та міжнародних творчих проєктах стали невід’ємною складовою навчального процесу. Так, здобувачі кафедри маркетингу ‒ активні учасники й переможці Всеукраїнського студентського конкурсу стартапів “TourSystemUkrChallenge”

  Команда-переможець студентського конкурсу стартапів “TourSystemUkrChallenge”

 11. Здобувачі кафедри маркетингу мають змогу реалізувати себе у науковій сфері. При кафедрі діє науковий гурток “Інтелектуал”, що регулярно проводить наукові семінари, присвячені розглядові актуальних питань маркетингу, рекламної та підприємницької діяльності, біржової справи. Здобувачі кафедри маркетингу стають учасниками міжнародних конференцій та конкурсів наукових робіт, де регулярно посідають призові місця. Також вони мають змогу опублікувати свої наукові розвідки у престижних наукових виданнях, зокрема, тих, що входять до всесвітньо-відомої бази Web of Science.

  Онлайн-конференція наукового гуртка “Інтелектуал”

  Анастасія Долюк посіла ІІ місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Маркетинг” (2019)

  Переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2015) Л. Галюк та Н. Костюченко з науковим керівником Бєловою Т.Г.

 12. Серед здобувачів кафедри маркетингу є й захисники України, які відстоює незалежність українського народу та суверенітет країни.

  Максим Куриленко, здобувач ОС “Магістр” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. НУХТ” (з.ф.н.)

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1934 рік заснована кафедра організації, планування та управління харчової промисловості, яка займалася підготовкою інженерів-економістів
1994 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Менеджмент організації», для яких деякий час кафедра була випусковою
1997 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Маркетинг»
1998 рік назву змінено на кафедру маркетингу
2007 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», для яких деякий час кафедра була випусковою
2008 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Товарознавство і торговельне підприємництво» (тепер – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), для яких кафедра була випусковою
2013 рік розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2017 рік проведено ліцензування магістратури за ОП “Реклама і зв’язки з громадськістю” та акредитація бакалаврського рівня освіти цієї ж освітньої програми
2018 рік розроблено і введено в навчальний процес освітні програми “Маркетинг” за освітнім ступенем “бакалавр” та “магістр”
2018 рік розроблено і введено в навчальний процес освітні програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за освітнім ступенем “бакалавр” та “магістр”
2018 рік розроблено і введено в навчальний процес освітні програми “Реклама та зв’язки з громадськістю” за освітнім ступенем “бакалавр” та “магістр”
2018 рік вийшла друком колективна монографія “Поведінка споживачів у реально-віртуальному середовищі” науковців кафедри маркетингу
2020 рік опубліковано колективну монографію “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” науковців кафедри маркетингу
2021 рік пройдено акредитацію за освітньої програмою “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

НАУКОВА РОБОТА

Тематика наукової роботи викладачів кафедри маркетингу охоплює такі основні напрями:

 • використання маркетингових інструментів для забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості;
 • посилення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості в умовах евроінтеграції;
 • управління взаємовідносинами зі споживачами для забезпечення конкурентних переваг підприємства;
 • ьно-комунікативні технології: теорія, еволюція, PR-інструментарій сучасного бізнесу.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри маркетингу публікуються у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web Of Sciense, зокрема, “International Journal of Advanced Science and Technology”, “TEM Journal”, “Ukrainian Food Journal”, а також відображені у таких фахових журналах та збірниках наукових праць, як “Інфраструктура ринку”, “Економіка і суспільство”, “Формування ринкових відносин в Україні”, “Економіка і держава”, “Причорноморські наукові студії”, “Інтернаука”, “News of science and education”, “International Journal of Advanced Science and Technology”, наукових виданнях Міжнародного інституту CEDIMES тощо.

Викладачі кафедри маркетингу регулярно беруть участь в авторитетних міжнародних та всеукраїнських конференціях із науковими доповідями. Так, у 2013 році у Національному університеті харчових технологій було проведено XXIV Міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES, участь у якому взяли провідні науковці-представники 22 країн, зокрема, Франції, Греції, Македонії, Польщі, Іраку, Алжирської Народної Демократичної Республіки.

Результати наукових пошуків знаходять своє втілення й у вигляді колективних монографій викладачів кафедри, зокрема, “Поведінка споживачів у реально-віртуальному середовищі” (2018), “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (2020)

Корисні посилання:

Інформація про кафедру на сайті Національного університету харчових технологій
Слідкуйте за нами в Instagram
Наша сторінка на Facebook

Результати досліджень співробітників кафедри маркетингу відображені у таких журналах та збірниках наукових праць, як «Наукові праці НУХТ», «Формування ринкових відносин в Україні», «Економіка і держава» (Україна), наукових виданнях інституту CEDIMES тощо.

Інформація про викладачів кафедриПєтухова Ольга Михайлівна

Завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор


Науковий ступінь: д.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2012 р. Тема докторської дисертації: «Розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (проблеми і перспективи)». Професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, 2015 р.

Наукові інтереси: Інвестиційно-інноваційний менеджмент.

Викладає дисципліни:
Іміджелогія
Методи оцінювання ефективності реклами і РR


Освіта: Львівський державний університет ім. І.Я.Франка, 1987 р.; Тернопільська академія народного господарства, 2001 р.

Email: ompetukhova@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Розумей Світлана Борисівна

Доцент кафедри маркетингу, заступник завідувача кафедри


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2016 р. Тема кандидатської дисертації: «Формування систем розподілу продукції підприємств пивобезалкогольної галузі».

Наукові інтереси: Управління збутовою діяльністю підприємств. Дослідження сучасних технологій управління продажами.

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Маркетингова політика розподілу
Управління продажами


Освіта: магістр з менеджменту організацій (НУХТ, 1999 р.)

Email: rozsveta@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Страшинська Лариса Володимирівна

Професор кафедри маркетингу


Науковий ступінь: д.е.н. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2009 р. Тема докторської дисертації «Стратегічні засади розвитку ринку харчових продуктів в Україні: теорія, методологія та практика». Професор кафедри маркетингу, 2012 р.

Наукові інтереси: Розвиток вітчизняних продовольчих ринків, соціальна відповідальність бізнесу, продовольча безпека України

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Маркетинг в готельному та ресторанному господарстві
Основи наукових досліджень
Методи наукових досліджень та планування експерименту


Освіта: інженер-економіст, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1989 р.

Email:

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Антонова Ольга Вадимівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к. н. із соц. ком. (2011 р.), спеціальність “Історія та теорія журналістики”. Тема кандидатської дисертації: “Національно-світоглядна публіцистика Миколи Жулинського як інтеграція жанрово-тематичних домінант”. Є членом Спілки журналістів України.

Наукові інтереси: зображально-виражальні особливості фотографії у масовій комунікації, впливогенний потенціал вербальної та естетичної складової рекламних творів

Викладає дисципліни:
Копірайтинг і дизайн у рекламі та PR
Основи дизайну і копірайтинг
Макетування і системи верстки


Освіта: магістр зі спеціальності “Українська мова та література”, філолог, викладача української мови та літератури (Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2007)

Email: antonova.olga.edu@gmail.com

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Бергер Аліна Дмитрівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видам економічної діяльності), 2016 р. Тема кандидатської дисертації: «Формування цінової політики на підприємствах м'ясної галузі». Доцент кафедри маркетингу, 2017 р.

Наукові інтереси: Дослідження та формування цінової політики на підприємствах харчової галузі.

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Стратегії торгівельних підприємств
Маркетингові технології управління


Освіта: магістр з обліку і аудиту (НУХТ, 2013 р.)

Email: Alinaberger2016@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Бєлова Тетяна Геннадіївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація управління та планування народного господарства (харчова промисловість), 1980 р. Тема кандидатської дисертації: «Совершенствование экономических методов повышения эффективности производства» (на примере кондитерской промышленности Украинской ССР). Доцент кафедри маркетингу, 1992 р.

Наукові інтереси: Проблеми стратегічного розвитку підприємства

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Маркетингові дослідження
Стратегічний маркетинг


Освіта: інженер-економіст за спеціальністю «Економіка та організація промисловості продовольчих товарів» (КТІХП,1975 р.)

Email:

Останні наукові праці:
Основні публікації


Бойко Ірина Анатоліївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2016 р. Тема кандидатської дисертації: «Формування стратегії розвитку підприємств хлібопекарської галузі на основі комплексної оцінки фінансового стану».

Наукові інтереси: Підвищення ефективності брендингу, управління ризиками, фінансовий аналіз.

Викладає дисципліни:
Брендинг
Обгрунтування бізнес-рішення та оцінювання ризиків
Бізнес-діагностика


Освіта: магістр з обліку і аудиту (НУХТ, 2001 р.)

Email: b_iren@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Данкеєва Оксана Миколаївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2019 р. Тема кандидатської дисертації: Система управління мерчандайзингом на роздрібних торговельних мережах.

Наукові інтереси: Підприємництво, торгівля.

Викладає дисципліни:
Інсайти торговельного підприємництва
Генерування ідей для бізнесу
Організація рекламної кампанії
Формування та управління асортиментом


Освіта: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2006 р.

Email: dankeieva.oks@gmail.com

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Закревська Людмила Миколаївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами, 2005 р. Тема кандидатської дисертації: «Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України».

Наукові інтереси: Організація торговельної діяльності підприємств, пошук підприємницьких ідей для створення споживчих інсайтів.

Викладає дисципліни:
Інсайти торговельного підприємництва
Організація торгівлі
Організація, планування та управління підприємствами галузі


Освіта: магістр з економіки підприємства (УДУХТ, 2001 р.)

Email: absolytkamilka@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Капінус Лариса Василівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість), 2010 р. Тема кандидатської дисертації: «Реклама як чинник управління поведінкою споживачів» (на прикладі підприємств з виробництва безалкогольних напоїв)». Доцент кафедри маркетингу, 2013 р.

Наукові інтереси: поведінка споживачів в системі маркетингу, інтернет-маркетинг, електронна комерція

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Електронна комерція
Мерчандайзинг
Реклама в місцях продажу


Освіта: магістр з маркетингу (НУХТ, 2002 р.)

Email: larisa.kapinus@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Крайнюченко Ольга Феодосіївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування та управління народним господарством та його галузями (харчова промисловість), 1992 р. Тема кандидатської дисертації: «Економічна ефективність управління асортиментом продукції підприємств харчової промисловості України». Доцент кафедри маркетингу, 1996 р.

Наукові інтереси: Проблеми формування та удосконалення маркетингової політики підприємства.

Викладає дисципліни:
Промисловий маркетинг
Міжнародний маркетинг
Маркетингові дослідження
Маркетинговий менеджмент
Концептуальні засади наукової творчості


Освіта: інженер-економіст (КТІХП, 1983 р.)

Email: kraof2016 @ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Никоненко Андрій Володимирович

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р. Тема кандидатської дисертації: «Маркетингові засади кадрового забезпечення підприємств харчової промисловості». Доцент кафедри маркетингу, 2017

Наукові інтереси: дослідження конкурентоспроможності підприємств та маркетингових аспектів його забезпечення

Викладає дисципліни:
Управління конкурентоспроможністю підприємств
Бенчмаркетинг
Маркетинг
Маркетингові електронні системи


Освіта: магістр з маркетингу (НУХТ, 2006 р.)

Email: nykonenkoav@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Семененко Катерина Юріївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2021 р. Тема кандидатської дисертації: «Використання інструментів онлайн-просування товарів підприємств пивоварної галузі». Доцент кафедри маркетингу, 2021

Наукові інтереси: Комплексний підхід до маркетингового аналізу, управління товарною політикою підприємства та бренд-менеджмент, дослідження в мережі Інтернет.

Викладає дисципліни:
Маркетингова товарна політика
Маркетингова аналітика
Інтернет-дослідження в маркетингу


Освіта: магістр з маркетингу (НУХТ, 2010 р.) Аспірант кафедри маркетингу (з 2015 р.).

Email: kateryna.semenenko@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Скригун Наталія Петрівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість), 2007 р. Тема кандидатської дисертації: «Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі)». Доцент кафедри маркетингу, 2010 р.

Наукові інтереси: Дослідження ефективних маркетингових технологій просування товару.

Викладає дисципліни:
Маркетингові комунікації
Маркетингове ціноутворення
Ціноутворення та управління ціновою політикою
Рекламний менеджмент


Освіта: магістр з менеджменту організацій (НУХТ, 2000 р.)

Email: skr2009@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Соловйова Юлія Євгеніївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к. н. із соц. ком. зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики, 2010 р. Тема кандидатської дисертації «Мотиви державотворення в письменницькій публіцистиці кін. ХХ – поч. ХХI ст.: еволюція, поетика, прагматика».

Наукові інтереси: Соціальна комунікація, реклама, зв’язки з громадськістю

Викладає дисципліни:
Галузеві зв’язки з громадськістю,
Організація роботи прес-служби,
Політконсалтинг і виборчі технології,
Імагологія,
Інформаційні війни та інформаційна політика і безпека,
Основи наукових досліджень.


Освіта: магістр філології, 2004 р.

Email: ys2017@ukr.net

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Степанчук Світлана Олександрівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2021 р. Тема кандидатської дисертації: «Формування, використання та перспективи розвитку інтелектуального потенціалу харчової промисловості».

Наукові інтереси: Ефективність проведення рекламних та PR-кампаній. Розвиток креативних підходів в Інтернет рекламі та PR.

Викладає дисципліни:
PR
Організація роботи рекламної та PR-агенції
Організація рекламної та PR-кампанії
Інтернет реклама та PR
Теорія реклами та PR


Освіта: магістр з економіки підприємства (НУХТ, 2001 р.) Працює в НУХТ з 2000 р., на кафедрі маркетингу з 2010 р.

Email: claira@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Стеценко Вікторія Анатоліївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р. Тема кандидатської дисертації: Діагностика збалансованості витрат на елементи маркетингового комплексу (на прикладі підприємств харчової промисловості).

Наукові інтереси: Поведінкові аспекти в розробці маркетингового комплексу підприємства.

Викладає дисципліни:
Поведінка споживачів
Формування та управління асортиментом
Основи торговельного підприємництва
Організація рекламної кампанії
Іміджелогія


Освіта: магістр з комерційної діяльності (НУХТ, 2011 р.)

Email: stetcenkovika@gmail.com

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Ткачук Світлана Валеріївна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість), 2008 р. Тема кандидатської дисертації: «Механізм інвестування процесів відтворення основних засобів на підприємствах харчової промисловості». Доцент кафедри маркетингу, 2015 р.

Наукові інтереси: Специфіка маркетингу підприємств сфери послуг.

Викладає дисципліни:
Маркетинг у галузях і сферах діяльності
Маркетинг послуг
Стратегічний маркетинг


Освіта: магістр з менеджменту (НУХТ, 2005 р.)

Email: vinyarl@i.ua

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Фєдотова Наталія Михайлівна

Доцент кафедри маркетингу


Науковий ступінь: к. філол. н. 10.01.02 – українська мова, 2008 р. Тема кандидатської дисертації «Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика творення тексту оніма». Доцент кафедри журналістики і видавничої справи, 2011 р.

Наукові інтереси: Соціальна комунікація, масова комунікація, реклама, зв’язки з громадськістю.

Викладає дисципліни:
Сучасна реклама та PR
Реклама та PR в Інтернеті
Теорія та методика рекламної та PR творчості
Основи дизайну і копірантингу
Креатив у рекламі та PR


Освіта: філолог, викладач української мови і літератури, 2002 р.

Email: n.fedotova.edu@gmail.com

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Еш Світлана Миколаївна

Cтарший викладач кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Фінансовий ринок, біржова діяльність.

Викладає дисципліни:
Основи біржової діяльності


Освіта: Полтавський кооперативний інститут, 1975 р., економіст; Педагогічний факультет Московського кооперативного інституту ім. Дружби народів, 1981 р., викладач.

Email: esh2009@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Минко Лілія Миколаївна

Cтарший викладач кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Логістика маркетингу.

Викладає дисципліни:
Історія реклами та PR
Логістика


Освіта: Національний університет харчових технологій, 2003 р.

Email: lnminko@i.ua

Останні наукові праці:
Основні публікації


Ніколаєнко Ірина Володимирівна

Cтарший викладач кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Управління збутовою діяльністю підприємств харчової промисловості. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Управління збутовою діяльністю підприємств харчової промисловості» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Викладає дисципліни:
Біржова торгівля
Комерційна діяльність
Основи біржової діяльності
Торговельне підприємництво
Інсайти маркетингових активностей


Освіта: магістр з комерційної діяльності (НУХТ, 2009 р.) На кафедрі маркетингу НУХТ працює з 2009 року.

Email: nikolaenko_irina@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Стахурський Валерій Олександрович

Старший викладач кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Організація виробничої та маркетингової діяльності на підприємствах харчової промисловості

Викладає дисципліни:
Організація виробничої та маркетингової діяльності
Основи маркетингу та економічного обґрунтування проекту
Основи підприємницької діяльності


Освіта: інженер-економіст, спеціаліст з економіки та організації промисловості продовольчих товарів; інженер-економіст (КТІХП, 1977 р.).

Email: valeriy2alek@ukr.net

Останні наукові праці:
Основні публікації
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Лелека Ольга Олександрівна

Асистент кафедри маркетингу


Наукові інтереси: Формування стратегії розвитку персоналу

Викладає дисципліни:
Маркетинг
Право в галузі реклами та PR
Вступ до спеціальності
Інсайти маркетингових активностей
Історія реклами та PR


Освіта: магістр з права (Міжнародний науково-технічний університет, 2006 р.), спеціаліст з маркетингу (НУХТ, 2009 р.) На кафедрі маркетингу НУХТ працює з 2009 року.

Email: olyaleleka@gmail.com

Останні наукові праці:
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія


Коваленко Катерина Вікторівна

Завідувач лабораторії кафедри маркетингуСіденко Наталія Володимирівна

Старший лаборант кафедри маркетингуШпаковська Альона Сергіївна

Старший лаборант кафедри маркетингу