Економічна теорія

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
(створена у 1930 р.)

Незалежно від того, є людина фахівцем з економіки чи ні, реальні економічні проблеми зачіпають інтереси усіх. Справжні професіонали повинні не лише глибоко розуміти їхню суть, але й свідомо приймати оптимальні рішення.

Кафедра економічної теорії Навчально-наукового інституту економіки і управління забезпечує необхідну для цього фундаментальну підготовку з наступних дисциплін теоретико-економічного циклу: «Економічна теорія», «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Економікс», «Глобальна економіка»

На шляху здобуття знань студентів супроводжують викладачі кафедри –висококваліфіковані фахівці, які керують науковою роботою студентів, результатом якої є спільні наукові публікації, доповіді молодих науковців на студентських наукових конференціях, участь в олімпіадах з економічної теорії.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, бази знань для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічній теорії.

Викладачі кафедри активно займаються профорієнтаційною та виховною роботою, співпрацюють із факультетом доуніверситетської освіти НУХТ.

Мета кафедри: здійснення освітньої діяльності, спрямованої на фундаментальну економічну підготовку спеціалістів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно стандартів вищої освіти та вимог Болонського процесу, формування творчої, професійної особистості для практичної та наукової діяльності.

Кредо кафедри: професійне та особистісне самовдосконалення, самонавчання та саморозвиток, причетність до життя Університету, пошукова активність, високий професіоналізм, прояв ініціативи, високої вимогливості до себе і до студентів.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Рік Подія
1930 рік створена кафедра теоретичної економії
1938 рік назва змінена на –  кафедру політичної економії
1987 рік назва змінена на – кафедру економічної теорії
2006 рік реорганізована в кафедру економічної теорії і політології
2011 рік реорганізована в кафедру економічної теорії

НАУКОВА РОБОТА

Тема науково-дослідної роботи кафедри – теоретичні аспекти сталого розвитку економіки України. Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

  • дослідження проблем економічного зростання та переходу до моделі сталого розвитку економіки України;
  • аналіз соціально-економічних аспектів зайнятості робочої сили;
  • особливості розвитку вітчизняного підприємницького сектора та вплив глобалізації на його розвиток;
  • аналіз економічного механізму консолідації капіталу підприємств;
  • дослідження організаційно-економічного механізму соціального захисту населення ринкового типу;
  • дослідження еколого-економічного механізму природокористування в ринкових умовах;
  • дослідження проблем сталого економічного зростання в історії розвитку вітчизняної економічної думки;
  • дослідження проблем продовольчої безпеки України.

Усі зазначені питання висвітлюються на засіданнях, наукових та методичних семінарах кафедри. Результати дослідженнь впроваджуються в навчальний процес, а також, знаходять висвітлення у фахових та інших виданнях, репрезентуються на науково-методичних конференціях різного рівня.

Інформація про викладачів кафедри


Соломка Ольга Миколаївна

В.о. завідувача кафедри економічної теорії, доцент, кандидат економічних наук.
Закінчила з відзнакою економіко-гуманітарний факультет Донбаської державної машинобудівної академії.
На кафедрі працює з 2004 року.
Кандидатську дисертацію на тему «Пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення» захистила у 2007 році.
Читає курси: «Політична економія», «Історія економіки та економічної думки», «Економічна теорія».
Опублікувала 28 наукових праць, в тому числі 3 навчально-методичних посібника, 2 курси лекцій.
Науковий напрямок: дослідження системи соціального захисту ринкового типу.


Кундєєва Галина Олексіївна

Доцент, доктор економічних наук.
Закінчила технологічний факультет Московського інституту сталі та сплавів у 1981 році і отримала спеціальність інженер-металург. У 2005 році закінчила НУХТ з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства».
На кафедрі працює з 1999 року.
Кандидатську дисертацію на тему: «Інноваційні процеси у діяльності м’ясопереробних підприємств з позиції маркетингу розвитку новацій» захистила у 2009 році.
Опублікувала 34 наукові праці, з них 2 монографії.
Науковий напрямок: економічне зростання – соціальна складова і продовольча безпека.


Мосіюк Ігор Пилипович

Доцент, кандидат економічних наук. Державний експерт дорадник галузей АПК.
Закінчив економічний факультет Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію (НУБіП) 1986 році.
На кафедрі працює з 1999 року.
Кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-економічні аспекти зайнятості робочої сили в аграрному секторі економіки України » захистив у 1999 році.
Читає курс “Державне регулювання економіки”, “Національна економіка”.
Опублікував 3 монографії, підручник у співавторстві, понад 100 наукових і науково-методичних праць.
Науковий напрямок: дослідження державного регулювання соціально-економічних та демократичних перетворень та методів управління національними господарськими системами України.


Гаркавко Віктор Костянтинович

Старший викладач кафедри економічної теорії.
Закінчив Київський державний універстет ім. Т.Г. Шевченка 1985 році. На кафедрі працює з 1990 року.
Читає курси: “Економічна теорія”, “Історія економіки та економічної думки” та ін.
Опублікував близько 50-ти наукових та науково-методичних праць.
Науковий напрямок: дослідження проблем сталого економічного зростання, сільськогосподарської економії в історії розвитку вітчизняної економічної думки.


Швед Тетяна Володимирівна

Старший викладач кафедри економічної теорії.
Закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова у 2002 році. На кафедрі працює з 2007 року.
Читає курси: “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Економічна теорія”.
Опублікувала близько 20 наукових і науково-методичних праць.


Контактна інформація кафедри:
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68, корп. "Г", каб. 506, 507, 508, 509, Тел.: 287-94-24