Економіка та правове забезпечення бізнесу

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ»

Спеціальність 051 – Економіка
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів, а правове забезпечення бізнесу – це механізм, володіння яким дає змогу приймати правильні рішення в умовах невизначеності.

Бізнес ефективно функціонує і розвивається лише у правовій формі. Тому, знання з економіки та правового забезпечення бізнесу формують цілісну систему необхідних навиків для роботи в реаліях сьогодення. Адже всі учасники підприємницької діяльності діють в обмежених правових умовах, які потрібно знати для успішного створення і розвитку бізнесу.

Метою та завданням освітньої програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» є поєднання економічних та правових знань, які спрямовані на формування висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця у суміжних сферах економіки і права, який вдало вирішує складні питання, уникає потенційних юридичних проблем, здійснює правовий захист бізнесу від незаконних посягань з боку інших осіб.


Переваги здобуття освіти зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» у НУХТ:

 • Індивідуальний підхід та авторські програми викладання і роботи з нашими студентами.
 • Інтеграція економічних і правових знань, що забезпечує якісну основу для розширення можливостей подальшого працевлаштування фахівців у сфері економіко-правової діяльності.
 • Різноманітні форми навчання: інтерактивна система на основі бізнес-кейсів (реальні приклади питань, що потребують рішення в сфері економіки та правового забезпечення бізнесу українських та міжнародних компаній); лабораторні заняття з орієнтацією на вивчення провідного програмного забезпечення для роботи бізнес сфери; практичні заняття; тренінг-курси; використання мультимедіа та наявність простору для реалізації власних творчих і креативних здібностей студента; відкриті лекції та семінари з провідними фахівцями в сфері економіки і господарського права; проведення конференцій; ділові рольові ігри тощо.
 • Наявність практики, стажування, можливість участі у міжнародних грантах, конкурсах, олімпіадах, конференціях, до яких готуємося разом. Такий досвід часто дає гарантоване працевлаштування переможцям та учасникам, які проявляють себе на різних етапах змаганнях.
 • Отримання освіти за спеціальністю «Економіка» англійською мовою (навчання в англомовній групі) або поглиблене вивчення англійської мови (формування груп з 6-10 студентів з професійним викладанням фахових дисциплін англійською мовою).
 • Можливість отримання подвійного диплому одного з університетів-партнерів Європейського Союзу.
 • Наявність за спеціальністю «Економіка» діючої програми та студентів-переможців, учасників «Еразмус+» – програма для підвищення мобільності студентів університетів Європи та всього світу.
 • ННІ ЕіУ веде активну підтримку всебічного розвитку студентів: активна організація дозвілля – робота спортивних секцій, театральної, танцювальної і музичної студії, КВК та студентського клубу.
 • Наявність гуртожитків, вдале місце розташування університету – історичний центр столиці України. На території університету до послуг студентів бібліотека, буфети, їдальні та кав'ярня.

Зв’язок навчання з практичними аспектами спеціальності забезпечується через проходження різних видів практики та стажувань на провідних підприємствах різних сфер та галузей економіки, у тому числі й харчової промисловості, серед яких: корпорації «Рошен», «Оболонь», «АРТЕРІУМ», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПАТ «Київхліб», «Carlsberg Україна», «Данон Україна», «Kraft Foods Україна», «Мілкіленд Україна», аудиторські, консалтингові компанії та багато інших.

Багато випускників створили власну справу – здійснюють успішну підприємницьку діяльність у різних сферах бізнесу (виробництво, торгівля, ресторанний бізнес, надання послуг). Вміло застосовані знання та практичні навички посприяли розвитку власного бізнесу наших випускників та студентів, які ще під час навчання започатковують основи своєї майбутньої діяльності. З випускниками підтримується тісний зв’язок, що дає змогу постійно підвищувати рівень та здійснювати обмін практичним досвідом.

Для читання лекцій студентам Навчально-наукового інституту економіки і управління залучаються провідні вчені науково-дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства юстиції, Міністерства аграрної політики України, досвідчені фахівці-практики, успішні бізнесмени та політики.


Ким та де ви зможете працювати?

Фахівці освітньої програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» завжди серед лідерів по затребуваності на ринку праці: вони потрібні найрізноманітнішим підприємствам у будь-якій сфері бізнесу, державним органам влади, державним та фінансовим установам. Короткий перелік місць та посад, на яких працюють наші випускники:

Де (підприємства, організації, установи) Ким (посади, які може займати фахівець з економіки підприємства)
 • підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності
 • Кабінет міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство регуляторної політики, Податкова служба України, Міністерство юстиції, Міністерство продовольчої безпеки
 • державні установи (податкові адміністрації, інспекції, відділення пенсійного фонду)
 • страхові компанії
 • комерційні банки
 • інвестиційні компанії
 • вищі навчальні заклади та наукові інститути
 • туристичні агенції
 • підприємства готельного бізнесу
 • підприємства ресторанного бізнесу
 • аналітичні центри
 • юридичних службах підприємств
 • керівник підприємства або підрозділу
 • економіст підприємства
 • комерційний директор
 • заступник директора з економічних питань
 • радник (в органах державної влади)
 • керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних, соціально-політичних, освітніх, тощо)
 • економіст-аналітик
 • економіст відділу нормування та оплати праці
 • економіст з бюджетування
 • начальник фінансово-економічної служби
 • керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів
 • юрисконсульт підприємства, установи, організації,
 • консультант з правових питань.

Найкращі інвестиції – це інвестиції в себе, а з чудовими, креативними, доброзичливими та веселими кваліфікованими викладачами кафедри економіки і права Навчально-наукового інституту економіки і управління це не лише цікаво, а ще позитивно та незабутньо.

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за освітньою програмою «Економіка та правове забезпечення бізнесу»:

 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 4,5 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти
 • 2 роки - денна або 2,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/освітнього ступеня молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • 3 роки - денна або 3,5 роки - заочна форма (скорочений термін): на основі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра (для випускників технікумів і коледжів)
 • навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт)


Запрошуємо на навчання до Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Економіка» освітньою програмою «Економіка та правове забезпечення бізнесу»!